Tasuta õigusabi

  • Lastekaitse Liidus toimub koostöös Eesti Advokatuuriga tasuta nõustamine perekonnaõigust puudutavates küsimustes projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames, mida toetab Justiitsministeerium. Nõustavad Eesti Advokatuuri liikmed. Nõustamised toimuvad Endla 6-18, Tallinn, kolmapäeviti kell: 15:00- 18:00. Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega telefonil 631 11 28. Arvestatud ca 45 minutit inimene, vastuvõtt igal täistunnil (3 – 4 inimest ühel päeval). Projekti raames toimuvad juriidilised nõusamised Skype vahendusel ka Hiiumaal ja Sillamäel. Rohkem infot Hiiumaa nõustamiste kohta leiab siit ja Sillamäe nõustamiste kohta siit.
  • Sihtasutus Õigusteenuste Büroo (SA ÕTB) osutab tasuta õigusteenust üsna laiale sihtgrupile. Sihtasutus Õigusteenuste Büroo annab õigusnõu vähekindlustatud isikutele Tallinnas, Tartus, Rakveres, Paides, Pärnus, Viljandis, Narvas ja Jõhvis.  Vaata lähemalt siit! Vastuvõtule tulemiseks on vajalik eelregistreerimine ÕTB telefonil 601 5122.
  • Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroo Tallinna Linnakantselei teenindusbüroos (Vabaduse väljak 7, I korrus) ja Laagri Kultuurikeskuses (Veskitammi 8, Laagri alevik) annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Täpsemat infot üliõpilaste õigusnõustamise aegade kohta leiab Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313 002 ja Eesti Juristide Liidu Facebooki leheküljelt.
  • Tallinna Sotsiaaltöö Keskus pakub tasuta võlanõustamist neile abivajajatele, kes on rahvastikuregistrijärgsed Tallinna elanikud. Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustamine koosneb neljast nõustamisalasest elemendist: finants-juriidilisest, psühhosotsiaalsest, elulis-praktilisest ja pedagoogilis-preventiivsest nõustamisest. Kohtumist saab eelnevalt registreerida kas telefonil  (+372) 666 0886 või e-maili teel volanoustaja@swcenter.ee.Telefoni teel registreerimiseks on liinid avatud tööpäeviti kl 9-16. Võlanõustaja vastuvõtud toimuvad kolmes kohas: Tuulemaa 6, Akadeemia 34 ja  Männiku tee 92  (majjapääs on tagatud ka liikumispuudega isikutele).
  • Tartu Ülikooli üliõpilaste õigusabibüroo. Üliõpilaste õigusbüroo asub Tartus Näituse tn 20, ruumis 115. Õigusnõu annavad TÜ õigusteaduse bakalaureuseastme viimase aasta üliõpilased ja magistrandid graafiku alusel.
  • Eesti Advokatuuri advokaatide esindus õigusmenetlustes. Riigi õigusabi seisneb selles, et õigusmenetluses, milles isik osaleb, esindab ja nõustab teda Eesti Advokatuuri poolt määratud advokaat. Täpsem info, kes ja mis tingimustel on õigustatud saama riigi õigusabi, kuidas seda taotleda jne, saab Riigi õigusabi seadusest ja Eesti Advokatuuri kodulehelt

Internetis:

– Õigusabiportaal “Jurist aitab”, mille eesmärk on aidata inimestel leida vastuseid igapäevaelus ette tulevatele õiguslikele küsimustele. Alates 01.05.2014 haldab portaali ning organiseerib küsimustele vastamist Eesti Juristide Liit.

– Üksikvanema Heaks MTÜ

– MTÜ Oma Pere lapsendamisteemalistele õigusküsimustele vastamine

– Perekool

– vastused.ee