E-Pood

“Igaüks on isemoodi”

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 12.00 €

Käesolev CD kogumik “Igaüks on isemoodi”  on eelkõige mõeldud kasutamiseks metoodika “Kiusamisest vaba lasteaed” lisamaterjalina. Aga mitte ainult!
Ave Kumpase ja Jana Silma poolt loodud kogumikul on 12 laulu ja kogumik sisaldab kaht plaati – üks lauludega, teine fonogrammidega.
Ave Kumpas on öelnud: “Muusikal on suur mõjujõud võimendada positiivseid emotsioone. Muusika aitab lapsel kasvada tasakaalukaks, endast ja teistest lugupidavaks ning empaatiliseks ühiskonnaliikmeks. Rõõmus laps on hea laps. Muusika teeb rõõmsaks.”

Laps eesti filmis: laps aegade hõbelõngal

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 30.00 €

Raamat “Laps eesti filmis: laps aegade hõbelõngal” kannab edasi lapse rolli eesti filmides, aitab mõista lapse vajadusi ning tugevdab teed lapsesõbraliku ühiskonna poole.

Raamat hõlmab mängufilme ajavahemikus 1947–2013. See on kõnekas periood, sest alles Teise maailmasõja järgsetel aastatel kujunes areneva filmikunstiga koos välja laps kui konkreetne kujutamisobjekt oma kindlaks määratud rolli ja semantikaga. Nii ei tea me tihti, millisena nägid last meile eelnenud põlvkonnad, millistes olukordades last kujutati, milline oli teda ümbritsev keskkond jne. See aga on kaotus meie kultuurilise mälu jaoks.

Raamat on üles ehitatud kronoloogiliselt, mille põhjal on võimalik jälgida peateemade kulgemist ja hargnemisi filmides ning uute valdkondade lisandumist. Kokku on raamatu loetelus käsitletud 84 filmi. Esindatud on nii must-valged kui värvifilmid. Valitud fotodele on lisatud neid kätkevate filmide peamised andmed ja lühitutvustused nii eesti- kui inglise keeles.

Rännak läbi eesti filmikunsti on kingitus laste poolt sõbralikule ühiskonnale! Projekt “Laps Eesti filmis” jätkab 2003. aastal ilmunud kunstialbumiga “Lapsepõlv: Laps eesti kunstis” ja 2008. aastal avaldatud raamatuga “Laps loob maailma“ loodud traditsiooni.

Õppefilm

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.00 €

VHS!

Videofilm põhineb ÜRO lapse õiguste konventsiooni sisul ning on sellena käsitletav õppevahendina lapse õiguste temaatika vahendamisel lastele.
Lapse õiguste tutvustamise eesmärgiks on suurendada lastes enesekindlust ja usku oma võimetesse, arendada suhtlemisoskust ning julgustada toime tulema igapäevaelu väljakutsetega. Samuti aitab film selgitada, milleks on vaja tagada inimesele teatud õigused ning missugune vastutus kaasneb oma õiguste kasutamisega.
Õppefilm on mõeldud kasutamiseks eelkõige koolieelsetes lasteasutustes lapse õiguste teema käsitlemisel. Õppefilmi on valitud teemad, mis on koolieelikule lähedasemad, mõistetavamad ning puudutavad tema elu otseselt.
Filmi eesmärgiks on ärgitada lapsi aktiivselt kaasa mõtlema ning oma arvamust väljendama.

Õppefilm koosneb ühest sissejuhatavast ning seitsmest iseseisvast loost, millest igaüks illustreerib ühte, kindlat igale lapsele kuuluvat õigust. Erinevadid lugusid ühendavad vaheklipid, mis on esitatud vestlusena jutustaja ja kahe peategelase-lapse vahel. Õppefilmi kogupikkus on 40 minutit.

Õppefilmi osad:
- sissejuhatav lugu
1. Kõigil lastel kogu maailmas on ühesugused õigused.
2. Õigus oma arvamusele.
3. Puudega lapse õigus osalemisele.
4. Lapse õigus olla koos perega.
5. Lapse õigus haridusele.
6. Lapse õigus olla kaitstud igasuguse vägivalla eest.
7. Lapse õigus nimele.

Õppefilmi erinevate osade ühendajaks on minasjutuline tegelane Härra, kelle ülesandeks on aidata ekraanil toimuvat selgitada. Iga loo lõpus ilmub ekraanile lühike selgitav tekst ning küsimus lastele, mille õpetaja lastele ette loeb. Õppefilmi on otstarbekas kasutada lugude kaupa, kuid õppetsükli lõpus teemade kordamisel võib filmi ka tervikuna vaadata.

Kuna filmilood ärgitavad lapsi kaasa mõtlema ning oma arvamusi välja ütlema, siis soovitame neid kasutada sissejuhatusena vastava teema käsitlemisel. See tähendab, et peale filmiklipi vaatamist saab õpetaja erinevate tegevuste kaudu teemat edasi käsitleda ning innustada lapsi oma arvamust väljendama. Muidugi on õpetajal alati võimalus leida ise käige sobivam variant õppefilmi kasutamiseks.

Temperament ja kooliedu

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.52 €

Hind: 4.00 €

Sina säästad: 5.52 €! (57.98%)

Autor: Liisa Keltikangas-Järvinen; 196 lk

Raamat on mõeldud eelkõige õpetajale ja lapsevanemale. Raamatu autor pole taotlenud küsimusi tõstatades saavutamaks õpilase maksimaalset kooliedu, vaid toetanud lapse individuaalsust, selle mõistmist ja toetamist täiskasvanute poolt.
Raamatu kirjutamise motiiviks on selgitada, et lapsed on erinevad, mille mõistmine on õpilase tasakaaluka arengu ja terve enesehinnangu võti.

Analüüs keskendub temperamendi ja kooliedu seostele, kuna just kool on keskkond, kus temperamendi tähendust võib tugevamaiks pidada

Laps loob maailma

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 35.15 €

Kunstialbum “Laps loob maailma: Laps eesti lasteraamatut illustratsioonidel”. Koostanud Õnne Kepp.

Pildid on jaotatud sisu järgi tsüklitesse, mille abil üldistada eesti lapse pidevat muutumist ajas. Aeg, kodu, mäng, õppimine, tää, loodus ning kõige ilusam- meeleolud ja unistused- moodustavad maagilise seitsme, liitudes lapsepõlve värviliseks vikerkaareks, mille alusel kunstnik Gunnar Lilles on kujundanud pilti ja sõna siduva suurepärase terviku.

Raamatus on ligi 250 tööd, 81-lt kunstnikult, kes on illustreerinud 92 kirjaniku raamatuid, mis annab hinnalise ülevaate eesti lapse kuvandist.

Lehekülgi 253

Ajapeegel- kõik on seotud kõigega

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.58 €

Hind: 3.00 €

Sina säästad: 6.58 €! (68.68%)

Raamatus on kirjas prof  Tulva mõtted ja meeleolud, mis on jäänud ajapeeglisse Tallinna Ülikoolis töötatud aastaid meenutades.  Kasutatud on nii arhiivileide, elustatud omi mälestusi, samuti töö-ja mõttekaaslaste ning vilistlaste intervjuusid. Autor Taimi Tulva

Lehekülgi 150, kõvaköide

“MEHEKS SAAMINE ilma isata”

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.90 €

Hind: 8.00 €

Sina säästad: 1.90 €! (19.19%)

Jorma Myllärniemi

159 lk. Kirjastus Cum Grano

Raamat annab mitmekülgse pildi poisi arenemisest ja kasvamisest meheks.

J. Myllärniemi käsitleb mehelikkuse arengut sünnihetkest alates. Saame kaasa elada sellele kuidas vastsündinud posisist kasvab mees, kellest hiljem saab isa.

Psühholoog ja psühhoanalüütik Jorma Myllärniemi näitab lugejale, mis toimub erinevas vanuses poiste hinges ja mida nad arenguks vajavad.

Nii on  lähedastel ja professionaalidel lihtsam poisile või noorele mehele toeks ja abiks olla. Probleeme ennetada ja lahendada.

Raamatu toel mõistame me sügavamalt isa rolli, seda kui suur on tema mõju poja käitumisele täna ja tulevikus; milline on isa  tähendus peres ja kõigi laste arengus. Isad saavad siit nii julgustust kui teadmisi.

Raamat on abiks ka poega üksi kasvatavatele emadele - kust leida pojale positiivset mehe eeskuju, kas on vaja isast rääkida, kuidas toimida.

Oluline teema on mehelikkus – mis on mehelikkus. Miks on mõned mehed ebakindlad, teised jälle pingutavad üle? Kuidas jõuda meheliku küpsuseni ja tasakaalukuseni?

Raamatust on kasu poistele, meestele ja isadele, aga ka naistele ja emadele, seega tervele perele. Samuti on see abiks pedagoogidele, sotsiaaltöötajatele ja teistele abistava elukutse esindajatele.

Tasa ja targu

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.00 €

Hind: 0.50 €

Sina säästad: 0.50 €! (50.00%)

Tasa ja targu on väike taskuraamat, mis sisaldab kasvatusvõtteid lapsevanematele.

Elu koos oma tahtmist taga ajavate põngerjatega võib aeg-ajalt kellele tahes üle jõu käia. Kord kembeldakse ühe, kord teise asja pärast. Broshüür pakub välja 25 võtet, kuidas kriisiolukorras hakkama saada.

Kokku 14 lk

Autor: Heikki Sarjola

Tõlkija Tiina Masing

Sotsiaalne rehabilitatsioon ja sotsiaalprogramm Tallinna Laste Turvakeskuses

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 23.00 €

Hind: 13.00 €

Sina säästad: 10.00 €! (43.48%)

Raamatu autorid on Erki Korp, Taimi Tulva, Indira Viiralt-Nummela, Reena Uustal. Samuti on antud artiklite kogumikul ka kaasautoreid, kelleks on Koidu Saame, Moonika Lehtmaa ning Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalpedagoogid, kes panustasid Turvakeskuse kliendilugude narratiivide kogumisse ja analüüsimisse.
Tegemist on esimese raamatuga, mõneti võib nimetada seda ka õpikuks, mis võtab kokku sotsiaalse rehabilitatsiooni ja sotsiaalprogrammi Tallinna Laste Turvakeskuses ning töös sõltuvusprobleemidega laste ja noortega. Samuti on raamatus intervjuud endise õiguskantsler Allar Jõksiga ja praeguse õiguskantsler Indrek Tederiga, kus räägitakse sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest ning mida teha, et see oleks kõigile seda abivajavatele lastele kättesaadav kogu Eestis.
Raamatus on ülevaade arengutest sõltuvusprobleemidega laste ja noorte abistamissüsteemi legaliseerimisel, mida ei ole suudetud pea 13 aasta jooksul teha, kuid mis on tänases Eestis hädavalik teha.
Eraldi peatükk räägib tööturvalisusest ja motivatsioonist Tallinna Laste Turvakeskuses aastal 2007 ja võrrelduna see aastaga 2010.
Oluliseks tuleb pidada uurimustöö kokkuvõtet, mis räägib eraldi peatükina sotsiaalpedagoogi rollist ja rollikonfliktist Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalprogrammi kontekstis.

Nartsissism. Hälve ja jõuallikas

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.90 €

Hind: 8.00 €

Sina säästad: 1.90 €! (19.19%)

Jorma Myllärniemi on tunnustatud Soome psühholoog ja psühhoanalüütik. Autori erialane kogemus ja suurepärane väljendusoskus on võimaldanud nartsissismiteooriast kirjutada huviga loetava ning emotsionaalset intelligentsust arendava raamatu.

Kuidas kujuneb välja normaalne enesearmastus, mis on toeks inimese loomusele, mida saab ka teistele jagada ning mis kaitseb teda liigse hingelise haavumise ja vihastumise eest?

Mis põhjustab haiglase enesearmastuse tekkimise? Miks habras, häirunud enesearmastus sõltub liialt välisest toest – kiitusest, tähelepanust, aga ka üleolekutundest ja prestiižsetest asjadest ning kõlavatest tiitlitest? Mis juhtub kui see murdub?

Vajalik raamat eelkõige psühhiaatritele ja psühholoogidele, kuid on kasulik lugeda ka kõigil teistel, kellele on oluline emotsionaalse kontakti loomine, enese ja teiste väärtustamine ning konfliktide lahendamine.

lk 142

Laste ja noorte psühhoteraapia

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 7.90 €

Hind: 6.00 €

Sina säästad: 1.90 €! (24.05%)

Autoriteks Matti Brummer, Henrik Enckell ja nende 5 kolleegi – tuntud Soome psühhoanalüütikud, kes tegelevad laste ja noorte psühhoanalüüsi ning psühhoteraapiaga, samuti selle ala spetsialistide koolitamisega.

Raamat on jagatud kolmeks osaks. Esimene osa kirjeldab laste ja noorte normaalset arengut ning loob aluse psüühiliste probleemide mõistmiseks. Teine osa tutvustab psühhoteraapia põhimõtteid ja praktikat. Kolmas osa kirjeldab laste ja noorte psüühilisi sümptomeid ja nende psühhoteraapiat.

Väärt raamat, mis sobib nii psühhoteraapia õpikuks kui ka noorte hingeelu mõistmist hõlbustavaks lugemisvaraks kõigile, kes töötavad lastega, aga loomulikult ka lapsevanemaile ja noortele endile.

lk 301

Lapse õiguste konventsioon

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 7.00 €

Hind: 2.00 €

Sina säästad: 5.00 €! (71.43%)

Autor: Eugeen Verhellen

Lk:  211 lk

Ülevaade laste õigustest ja nende taustast. Raamat on sobiv kasutamiseks hariduslikel eesmärkidel ja neile, kes soovivad teada, mis on normide taga. Raamatu autor Eugeen Verhellen on Genti ülikooli emeriitprofessor. 

Eesti keeles

Isikuks kasvamine psühhoanalüüsis

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 8.30 €

Hind: 6.50 €

Sina säästad: 1.80 €! (21.69%)

Neville Symington on psühhoanalüütik, kes on õppinud ka usuteadust, filosoofiat, psühholoogiat, maalimist ja lennukijuhtimist.

Neville Symington näeb inimese arengut eelkõige pürgimisena isiklikult väärtustatud ja mõtestatud elu suunas, mis suudaks integreerida võimalikult paljut isiksuses peituvat.

Lugejal on võimalus huviga jälgida psühhoanalüütiku arengut läbi kõhkluste ja mässumeelsuse kuni oma teooriate ja tööpõhimõtete leidmiseni. Nauditav ja haruldane on autori eneseanalüüsi kirjeldus. Põnevust lisab tõik, et eneseanalüüs toimus üheaegselt piloodikoolitusega.

Raamatu väärtust tõstavad autori isikliku kogemusega seotud teoreetilised arutelud ning praktilised näited tööst vaimupuudega ja psühhootiliste patsientidega, kriminaalsete psühhopaatidega ja nartsissistlike häiretega inimestega.

P.S. Kui Agata Christie või Edgar Allan Poe oleksid olnud psühhoanalüütikud, siis võinuks me neilt oodata midagi selle raamatu sarnast.

lk 408

Film „Kätki kütked – kiindumussuhe“

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 10.00 €

Film „Kätki kütked – kiindumussuhe“ näitab lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte tähtsust ning mõju lapse arengule. Psühholoog Ene Raudla selgitab filmis kiindumussuhte kujunemist ja selle puudumise tagajärgi. Oma kogemustest räägivad ka beebikooli juhendaja, hoolduspere ema ja asenduskodu kasvataja.

Teavitav film aitab selgitada kiindmumusuhte olulisust lapsevanematele ja õpetada koolitustel kasuperedele.

Filmi tootjaks on stuudio Lõunameedia ning autoriks ja teostajaks Imre Annus.

Film, mis on valminud Viljandi Lastekaitse Klubil eestvedamisel ja koostöös Lastekaitse liidu, SA Perekodu ning Viljandimaa Nõustamis- ja õpiabikeskusega „Vasem parem“.

Depressioon

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.90 €

Hind: 8.00 €

Sina säästad: 1.90 €! (19.19%)

Depressioon. Hingevalu, Jorma Myllärniemi, lk 157

J. Myllärniemi aitab lugejal empaatiliselt mõista deperssiooni käes kannatava inimese tundeelu. Liigutavad näited maalivad ilmeka pildi sellest, mida depressiivne inimene tunneb – see läheb südamesse.”

Psühhoanalüütik ja psühhiaater Erika Saluveer

”Kui tahad inimhinge keerukust ja sügavusi mõista, siis on depressiooni karmi tegelikkuse tundmaõppimine kohustuslik. See raamat õpetab depressiooni tajuma ja mõistikult kohtlema.”

Tallinna Ülikooli kliinilise psühholoogia professor Mare Pork

”Myllärniemi tugevuseks on võime näha depressiivse inimese sisse ja näidata teistelegi, mis seal toimub. Kuidas me end depressioonis tunneme ja miks just nii?”

Eesti Psühhoanalüütilise Seltsi president Endel Talvik

 “Jorma Myllärniemi kogemused, näited ja teooriad annavad mõistusele jõudu piinava depressiooniseisundiga võitlemiseks.”

Psühhoanalüütik ja psühhoterapeut Andres Adams

Beebi päevik

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 14.38 €

Hind: 6.90 €

Sina säästad: 7.48 €! (52.02%)

Professor D. Stern teab, et kõik me püüame oma lastest aru saada, ka siis kui nad veel ei räägi. Me üritame mõista, või vähemalt mõistatada, mida nad võiksid tunda ja mõelda. Me räägime neile omi mõtteid, kingime neile sõnu ja seletusi, millest lapsel tekib pilt iseendast. Niimoodi „kirjutavad“ kõik vanemad oma lapse „päevikut“. Märkamatult sünnivadki lapse eluloo-raamatu esimesed peatükid. Pole paremat kinki, kui hea algus. Laps on rõõmus ja vanemad õnnelikud. Psühholoog D. Stern on kirjutanud populaarse seletustega päeviku pisipoiss Joey sünnist kuni 4 aastaseks saamiseni.

„Beebi päevik“
professor Daniel N. Stern
Kirjastus : Cum Grano
Lk. 160

LL logoga seljakott

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 14.32 €

Hind: 10.00 €

Sina säästad: 4.32 €! (30.17%)

Ostes LL sümboolikaga tooteid, toetad LL fondi, mis on loodud andekate õpilaste toetamiseks.

Nutikas kasvatus

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.60 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 0.60 €! (37.50%)

Raamatus jagatakse lapsevanematele huvitavaid soovitusi ja näpunäiteid, kuidas lahendada laste kasvatamisel ettetulevaid olukordi vägivalda kasutamata.

Mul on õigus (vene keeles)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.00 €

Hind: 0.50 €

Sina säästad: 0.50 €! (50.00%)

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni tutvustav raamat, mis on mõeldud vanemale koolieale. Vene keeles.

Mul on õigus (noorem ja keskmine kooliiga)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.00 €

Hind: 0.50 €

Sina säästad: 0.50 €! (50.00%)

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni tutvustav raamat, mis on mõeldud nooremale ja keskmisele koolieale.

Mul on õigus (eelkooliealistele)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.00 €

Hind: 0.50 €

Sina säästad: 0.50 €! (50.00%)

ÜRO Lapse õiguste konventsiooni tutvustav raamat, mis on mõeldud eelkooliealistele lastele. Raamatus on nii eesti kui venekeelsed salmid laste õiguste kohta.

Lastekaitse Liidu õnnitluskaart

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.64 €

Kaart on kahepoolne, tavapärases postkaardisuuruses. Esikaanel asetseb repro Eduard Wiiralti (1898-1954) teosest “Lapsed” (1937; linoolsügavtrükk).

Minu pildialbum

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.00 €

Raamat kõigile uue kodu leidnud lastele. Esimene eestikeelne lasteraamat, mis on kirjutatud adopteeritud lapsele aitamaks tal mõista oma staatust uues peres. Sobib lugemiseks ka kõigile teistele nooremas koolieas lastele ja aitab luua mõistvat suhtumist lastekodulastesse ja adopteeritud lastesse.

Lastekaitse Liidu õnnitluskaart

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.64 €

Kaart on kahepoolne, tavapärases postkaardisuuruses. Esikaanel asetseb repro Johann Köleri (1826-1899) maalist “Tütarlapse portree” (1865; õli, lõuend).

Läänemaa LKÜ kaart (tigu)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.45 €

Läänemaa LKÜ kaart (kass)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.45 €

LL logoga seljakott

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 14.32 €

Hind: 12.85 €

Sina säästad: 1.47 €! (10.27%)

Ostes LL sümboolikaga tooteid, toetad LL fondi, mis on loodud andekate õpilaste toetamiseks.

Laste õigused. ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 3.00 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 2.00 €! (66.67%)

See on esseekogumik ÜRO lapse õiguste konventsiooni tähendusest ning sellest, kuidas konventsiooni põhimõtteid ja sätteid tõhusalt ellu rakendada. Siin käsitletakse laste õigustega seotud vastuolulisi ja päevakajalisi teemasid. Kas meie peredes, ühiskonnas ja poliitikas pööratakse tähelepanu lapse huvidele? Kas lastel on poliitilist mõjujõudu? Kes otsustab, mis on laste arenguks kasulik? Kuidas võidelda diskrimineerimise vastu? Kas riik peaks laste kaitseks pereellu sekkuma? Kas me mõistame laste “arenevate võimete” tähendust? Kas poliitikud hoolivad laste mänguvõimalustest? Kas lapsi tohib lüüa? Kuidas saaks kõige paremini levitada laste õiguste ideed? Kas meil puuduvad laste õiguste teostamiseks vahendid? Kas laste ombudsmanid on vajalikud? Kuidas saaks tõsta lapsi poliitilise tähelepanu keskmesse?

Toimetaja: Peter Pedak

Tõlkijad: Liisa Kiik, Anna-Liisa Põldvere, Ruudu Raudsepp

208lk

Lapse õigused, ainekava 5-7 aastaste laste õpetamiseks koos metoodiliste soovitustega

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 0.00 €

Ainekava koostaja on Keila lastepäevakodu “Miki” juhataja Reeli Simanson. Trükis sisaldab lapse õiguste ainekava, metoodilisi soovitusi ainesisu avamiseks ja soovitatavat õpivara lapse õiguste ning kohustuste ja ühiskonnas aktsepteeritud normide tutvustamiseks 5-7 aastatsele lastele.

Kiusamiskäitumise mitu tahku

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 2.00 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 1.00 €! (50.00%)

Raamatus käsitletakse koolikiusamise uurimust, mille põhieesmärgiks oli uurida kiusamise erinevate liikide esinemissagedust kolmel suhete tasandil koolis:
õpilane-õpilane
õpilane-õpetaja
õpetaja-teised täiskasvanud koolis, kellega õpetaja kokku puutub.
Raamatu autor on Kristi Kõiv.

Haige laps klassis

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 2.72 €

Tervisliku erivajadusega lapsi on tavakoolis järjest rohkem – kuue viimase aasta jooksul on nende arv üldhariduskoolis kasvanud 5,6%-lt 11,3%-ni põhikooli õpilaste üldarvust ning õpetajad ei oska nendega sageli toime tulla. Raamatu põhieesmärgiks on läbi õpetajate juhtumikirjelduste tõestada, et algselt tavakooli jaoks lootusetuks tunnistatud erivajadusega laps võib saavutada seal edu, kui temasse uskuda ning temaga täiendavalt tegeleda. Lisaks tegelikele juhtumikirjeldustele sisalduvad raamatus võõrkeelse teaduskirjanduse refereeringud. Koostaja Mare Leino.

Antisotsiaalse käitumisega õpilased. IV osa.

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 3.32 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 2.32 €! (69.88%)

Käesolev kogumik on temaatiline jätk eelnevatele, kuid erineb eelnevatest selle poolest, et keskendutatkse otseselt antisotsiaalse käitumise vallas ilmnevate probleemidega toimetulekule. Artiklite kogumiku kaante vahele on koondatud Lastekaitse Liidu programmi “Laps ja vägivald” pilootprojekti “Sõbralik ja turvaline kool” puudutavad uurimused. Koostaja Kristi Kõiv.

Antisotsiaalse käitumisega õpilased. III osa.

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 3.32 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 2.32 €! (69.88%)

Käesolev artiklite kogumik on jätkuks kahele eelnevale. Käsitletavad teemad – koolikiusamise ja -vägivalla mõisted; muutused koolikiusamises viimastel aastatel tavakoolis ja erikoolis; võrdlused antisotsiaalse käitumisega õpilaste ja tavakooli õpilaste kujutlusi kodust, kognitiivseid moonustui, elus tähtsaid sündmusi; jm. Koostaja Kristi Kõiv.

Antisotsiaalse käitumisega õpilased. II osa.

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 3.32 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 2.32 €! (69.88%)

Kogumikku on koondatud uurimused, mis käsitlevad antisotsiaalse ja kuritegeliku käitumisega käitumishälvikute erikooli õpilasi. Koostaja Kristi Kõiv.

Antisotsiaalse käitumisega õpilased. I osa.

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 3.32 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 2.32 €! (69.88%)

Kogumikku on koondatud uurimused, mis käsitlevad antisotsiaalse [sotsiaalse grupi (perekond, klass, kool) vajadustele ja funktsioonidele vastutöötava] käitumisega, eriti antisotsiaalse- ja kuritegeliku käitumisega käitumishälvikute erikooli õpilasi. Kogumik kajastab Lastekaitse Liidu projekti “Väärkoheldud laste nõustamine ja sekkumisstrateegiate rakendamine Puiatu Erikoolis” tulemusi. Projekti eesmärgiks oli ühelt poolt uurida lapse väärkohtlemise erinevate liikide esinemissagedust ja nendesse suhtumist ning teisalt, töötada välja metoodika sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Koostaja Kristi Kõiv.

Seikluskasvatus

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 1.00 €

Seikluskasvatus on osa elamuspedagoogikast, see on sotsiaalkasvatuse meetod, mis püüab toetada inimest oma isiksuse arndamisel ja sel teel parandada ühiskondlikku läbisaamist. Väljaanne tutvustab lugejale seikluskasvatuse ideed ja tegevussuundi. Põhiliselt käsitletakse seikluskasvatuse mõistet ja selgitatakse seikluskasvatusega seotud asjaolusid, seikluskasvatuse ajalugu, teooriat ning praktikat. Autor Katrin Soidra-Zujev.

Mida teha siis, kui sinu laps… ehk väike nõuanderaamat lapsevanematele (vene keeles)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 1.60 €

Hind: 1.00 €

Sina säästad: 0.60 €! (37.50%)

Kunstialbum “Laps eesti kunstis. Lapsepõlv.”

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 35.15 €

Kunstialbum on välja antud eesmärgiga väärtustada last ja juhtida ühiskonna tähelepanu lapsepõlvele kui kordumatule ning erilisele ajale inimese elus. 270 leheküljel tutvustatakse lapse kujutamist eesti kunstis läbi kahe aastasaja erinevate teemade lõikes. Esindatud on maal, skulptuur ja graafika. Selgitavad tekstid ja kommentaarid on eesti ning inglise keeles. Põhitööd on albumisse valitud Tartu Kunstimuuseumi poolt 2003. a. kevadel korraldatud samateemaliselt näituselt. Raamat on valitud 2003. a. 25 kaunima raamatu hulka. Albumi on koostanud Reeli Kõiv ja Mare Joonsalu.

Koos leinava lapsega

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 4.50 €

Hind: 2.00 €

Sina säästad: 2.50 €! (55.56%)

Raamatu eesti keelsele väljaande tõlkija on psühholoog Anne Tiko. Raamat on abiks lastega töötavatele spetsialistidele (pedagoog, sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja) ja samuti lapsevanemale. Autorid jagavad nõuandeid, kuidas adekvaatselt hinnata lapse leina, lugeda tema käitumise märke ning kasutada lapse toetamiseks erinevaid käepäraseid vahendeid: mängu, muusikat, lastekirjandust.

Gruppide juhtimine ja juhendamine vabas õhus

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Vana hind: 9.50 €

Hind: 2.00 €

Sina säästad: 7.50 €! (78.95%)

Raamatu autoriks on Ken C. Ogilvie, kes omab vahetut ja isiklikku kogemust  gruppide juhtimises, eriti grupijuhtimises laste ja noortega töös. Tõlkeraamatus on häid nõuandeid uute võimaluste avamiseks riskide maandamisel, probleemide lahendamisel. Autor innustab toime tulema keerulistes olukordades ja grupisuhete tingimustes, tundma rõõmu iseendast ja maailma avastamisest enda ümber. Raamatu maht 240 lk

Abiks peredele lahutuse ja lahkumineku puhul

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 1.00 €

Buklett on A5 formaadis; 26 lehekülge

Buklett on suunatud lapsevanematele ja sisaldab nõuandeid, juhiseid, kuidas …
… tulla toime iseendaga lahutuse ja /või lahkumineku korral
… saada abi lahkumineku ajal
… rääkida lahutusest lastele
… võivad erinevas vanuses lapsed reageerida lahutusele
… käituda vanemana uues rollis.

Buklett on heaks abivahendiks ka sotsiaal-ja lastekaitsetöötajatele nende igapäevases töös.

Abiks peredele lahutuse ja lahkumineku puhul (vene keeles)

Kogus
Loading Uuendan korvi…

Hind: 2.24 €