Küsitlus kohalikule omavalitsusele

Hea omavalitsuse esindaja!

MTÜ Lastekaitse Liit viib koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aasta uuringutulemustega. Küsitlused viiakse läbi taas nii laste kui ka omavalitsuste seas.

Uuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” eesmärgiks on leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada lapsesõbralikke omavalitsusi.

Palume vastata igapäevasest töökogemusest lähtuvalt kuni 01. juunini 2017 anonüümsele valikvastustega ankeetküsitlusele, vajutades SIIA

Küsimuste korral 631 1128 või liit@lastekaitseliit.ee

Loe kaasamise teemast täiendavalt SIIN

TÄNAME!