Inimõiguste õppevara

Käesoleva õppevara eesmärk on tutvustada inimõiguste laia temaatikat võimalikult loogiliselt ja süsteemselt andes lühiülevaate inimõiguste allikatest ja sisust. Inimõiguste mõistet kasutatakse õppevaras õiguste kogumi tähenduses ja teemade käsitluses lähtub inimõiguste kataloogipõhisest loetelust. Inimõigused on pidevas arengus, nagu ühiskonnad ja riigidki, seega tuleb ka inimõigusi käsitleda kooskõlas arengutega maailmas.