Olen otsustanud lahku minna, meie 6 aastane poeg jääb elama minu endise elukaaslasega, kes ähvardas, et mina enam oma last ei näe. Soovin osaleda lapse kasvatamises ja tema elus, mida ma pean tegema?

28. October 2015

Perekonnaseaduse kohaselt on vanematel võrdsed õigused ja kohustused lapse suhtes. Perekonnaseaduse (§ 143 lg 1) kohaselt on lapsel õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga ning mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega isiklikult. Vanem peab hoiduma tegevusest. mis kahjustab lapse suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist.
Perekonnaseaduses ei ole sätestatud, mil viisil tuleb lahus elava vanema ja lapse suhtlemise kord kindlaks määrata. Ainukeseks kriteeriumiks vanema ja lapse suhtlemiskorra määramisel on lähtumine lapse huvidest.  Lapse huvides oleks muidugi parim, kui vanemad suudaksid omavahel kokkuleppele jõuda, kuidas toimub lapse suhtlemine eemal elava vanemaga. Kuid alati ei ole see võimalik.
Kui vanemad ei suuda ise kokku leppida, mil viisil võtab vanem, kes lapsega koos ei ela, osa lapse kasvatamisest ja temaga suhtleb, saab vanemate vahelist kokkulepet aidata sõlmida kohaliku  omavalitsuse lastekaitsetöötaja.
Kui kokkulepet ka siis ei leita, saab vanem pöörduda kohtusse avaldusega määrata lapsega suhtlemise kord.