Kohtuotsusega on minult välja mõistetud elatis lapsele. Jäin jaanuaris töötuks, ning mul ei ole võimalust raha täies ulatuses maksta, kuna mul on uuest abielust kodus kasvamas 5 aastane tüdruk. Mida teha?

28. October 2015

Vastavalt perekonnaseadusele võib kohus vanema varalise seisundi muutumisel vanema nõudel elatise suurust muuta.
Perekonnaseaduse kohaselt ei või igakuine elatusraha ühele lapsele olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast.
Kohus võib otsustada elatise suurust vähendada alla miinimummäära, kui vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmisel selles suuruses osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.