Keda võib lapsendada?

28. October 2015

Vanema ja lapse õiguslik suhe põhineb perekonnaseaduse kohaselt põlvnemisel. Lapsendada saab last, kelle vanem(-ad) on andnud lapsendamiseks nõusoleku, kelle vanem(-mad) on surnud või kelle vanema(te)tl on lapse isikuhoolduse õigus täielikult ära võetud.Lapsendamise kohta leiate hulgaliselt informatsiooni MTÜ Oma pere kodulehelt www.omapere.ee .