Elan abikaasast lahus, ning sageli tekivad meil omavahel pidevalt tülid, sest me ei suuda kokku leppida, erinevates tütre kasvatamist puudutavates küsimustes. Oskate nõu anda, mida teha?

28. October 2015

Teil tuleb pöörduda lapse elukoha- või enda elukohajärgse omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole, kelle tööülesannete hulka kuulub vanemate nõustamine lapsesse puutuva vaidluse puhul. Lastekaitsetöötaja ülesanne on selgitada vanematele lapse õigusi ja vanemate õigusi ja kohustusi. Lastekaitsetöötaja kaudu on võimalik saada ka infot nõustamisteenuste kohta (psühholoogiline nõustamine, pereteraapia), mis aitaks kaasa lapse suhtes vajalike kokkulepete saavutamiseks.