Allahindlus!

Sotsiaalne rehabilitatsioon ja sotsiaalprogramm Tallinna Laste Turvakeskuses

23.00  13.00 

Kirjeldus

Raamatu autorid on Erki Korp, Taimi Tulva, Indira Viiralt-Nummela, Reena Uustal. Samuti on antud artiklite kogumikul ka kaasautoreid, kelleks on Koidu Saame, Moonika Lehtmaa ning Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalpedagoogid, kes panustasid Turvakeskuse kliendilugude narratiivide kogumisse ja analüüsimisse.
Tegemist on esimese raamatuga, mõneti võib nimetada seda ka õpikuks, mis võtab kokku sotsiaalse rehabilitatsiooni ja sotsiaalprogrammi Tallinna Laste Turvakeskuses ning töös sõltuvusprobleemidega laste ja noortega. Samuti on raamatus intervjuud endise õiguskantsler Allar Jõksiga ja praeguse õiguskantsler Indrek Tederiga, kus räägitakse sõltuvushäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavusest ning mida teha, et see oleks kõigile seda abivajavatele lastele kättesaadav kogu Eestis.
Raamatus on ülevaade arengutest sõltuvusprobleemidega laste ja noorte abistamissüsteemi legaliseerimisel, mida ei ole suudetud pea 13 aasta jooksul teha, kuid mis on tänases Eestis hädavalik teha.
Eraldi peatükk räägib tööturvalisusest ja motivatsioonist Tallinna Laste Turvakeskuses aastal 2007 ja võrrelduna see aastaga 2010.
Oluliseks tuleb pidada uurimustöö kokkuvõtet, mis räägib eraldi peatükina sotsiaalpedagoogi rollist ja rollikonfliktist Tallinna Laste Turvakeskuse sotsiaalprogrammi kontekstis.

_________________________________________________________________________
MTÜ Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid. Soovides panustada Lastekaitse Liidu tegevustesse annetusega, saad seda teha siin.

Kategooria: