Allahindlus!
antisotsiaalse 1

Antisotsiaalse käitumisega õpilased. I osa.

3.32  1.00 

Toote kirjeldus

Kogumikku on koondatud uurimused, mis käsitlevad antisotsiaalse [sotsiaalse grupi (perekond, klass, kool) vajadustele ja funktsioonidele vastutöötava] käitumisega, eriti antisotsiaalse- ja kuritegeliku käitumisega käitumishälvikute erikooli õpilasi. Kogumik kajastab Lastekaitse Liidu projekti “Väärkoheldud laste nõustamine ja sekkumisstrateegiate rakendamine Puiatu Erikoolis” tulemusi. Projekti eesmärgiks oli ühelt poolt uurida lapse väärkohtlemise erinevate liikide esinemissagedust ja nendesse suhtumist ning teisalt, töötada välja metoodika sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Koostaja Kristi Kõiv.

Kategooria: