Uudised ja teated

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil

22. aprill 2017

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumides Toompuiestee 10 Tallinn. Osalevad Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonid kõikjalt Eestist. Võtame kokku 2016. aasta tulemused ja seame tulevikusihte, arutades laste heaolu teemadel riigi jaoks keerulisel ajal, mil rahaline võimekus on vähene, kuid süsteemid nõuavad panustamist. Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul tuleb raskel […]

Riigikogus on avatud näitus “Lapse hääl, lapse õigused”

21. aprill 2017

  Näitusega tähistatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste Vabaühenduste programmi ühe perioodi lõppu ning uue perioodi algust.Näitusel kajastatakse Lastekaitse Liidu projekti “Lapse hääl!”, mille raames koolitati interaktiivsete meetodite kaudu pea 80 õpilast ja 20 õpetajat erinevatel lapse õigusi puudutavatel teemadel. Lapsed monitoorisid koolituse järel oma õigusi koolides ja kohalikes omavalitsustes, viisid läbi erinevaid uurimusi […]

Algab kordusuuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”!

18. aprill 2017

Eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga, viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Küsitlused viiakse läbi taas nii 7-18 aastaste laste ja noorte kui ka omavalitsuste seas. Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab […]

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“ on lõppenud

14. aprill 2017

Suur tänu 3418-le lapsevanemale, kes oma arvamuse edastasid. Küsitluse kokkuvõte valmib aprilli lõpus, misjärel on sellega võimalik tutvuda Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee

MTÜ Lastekaitse Liit on tänasest Eurochild National Partner Network (NPN) võrgustiku ametlik riiklik esindaja

5. aprill 2017

Täna Brüsselis toimunud Eurochildi üldkogul valiti MTÜ Lastekaitse Liit National Partner Network (NPN) võrgustiku ametlikuks riiklikuks esindajaks. “Lastekaitse Liit on Eurochildi asutajaliige ning meil on hea meel, et saame edaspidi esindada Eesti laste huve veelgi tõhusamalt ka rahvusvahelises laste õiguste huvikaitse võrgustikus” sõnas Lastekaitse Liidu juht Tõnu Poopuu​ Brüsselist. Eurochild on üks Euroopa suurimaid huvikaitse […]

„Kiusamisest vabaks!“ seminar Valgas

29. märts 2017

Valga Linnavalitsus  korraldab 30. märtsil kell 10.30 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses „Kiusamisest vabaks!“ metoodika parimate praktikate vahetamise seminari, kus esinevad õpetajad kõikidest Valga linna lasteaedadest ja koolidest. Professor Leida Talts Tallinna Ülikoolist annab ülevaate metoodika „Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringust Eesti lasteaedades ja koolides. Ühtlasi on seminaril osalejatel võimalus kuulata Tallinna Meelespea lasteaia kogemustest. Lastekaitse Liidu programmi […]

Aita tunnustada!

27. märts 2017

Avatud on kandidaatide esitamine tunnustusahinnale “Lastega ja lastele”! Tunnusta lapsi, noori, täiskasvanuid ja ettevõtmisi, kes on värskete algatuste või pikaajalise tegevusega oluliselt panustanud laste ja noorte heaolusse. Kokku jagatakse tunnustusi kolmes kategoorias – “Lapse suur tegu”, “Muutuste looja” ja “Elutöö preemia”. Tunnustusauhinna laureaadid kuulutatakse välja lastekaitsepäeval 1. juunil. Kandidaate saab esitada kuni 20. aprillini siin. […]

Projekt “Targalt Internetis” pälvis tunnustuse

23. märts 2017

MTÜ Lastekaitse Liit poolt algatatud projekt “Targalt internetis”, mida viiakse ellu koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, MTÜ Eesti Abikeskuste ning Politsei- ja Piirivalveametiga, pälvis Inimeseõpetuse Ühingu tunnustuse Inimeseõpetuse Aasta Tegu 2017 laureaadi tiitli näol. Tunnustuses toodi esile, et projekti “Targalt Internetis” sisuka veebilehe poolt pakutavat teavet, nõu ja abi lastele, noortele, lapsevanematele ning õpetajatele interneti turvaliseks […]

Rahvusvahelise projekti MAPChiPP multidistsiplinaarne koolitus

21. märts 2017

Täna ja homme toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames kahepäevane multidistsiplinaarne koolitus. Tulemusrikkas töös on ühine vastutus jagatud erinevate osaliste vahel. Koolitusel keskendutakse ka rollide täpsele jaotusele, nende funktsioonidele, erinevate osaliste üksteisest arusaamisele ja nende erinevatele perspektiividele ja huvidele sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas. Kahe päeva jooksul katsetavad lastega ja laste heaks töötavad lastekaitse- […]

Lapsevanem, osale küsitluses „Sinu lapse koolikott“!

10. märts 2017

Lastekaitse Liidu poole on aastate jooksul pöördunud paljud murelikud lapsevanemad, et paljudes Eesti koolides ei võimalda õppetöö korraldus hoida vanematel tihti koolikottide raskust lubatud piirides. Sotsiaalministri kehtestatud määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ eesmärk on õpilase vaimse ja füüsilise tervise säilitamine ning õppe- ja kasvatustegevusest tulenevate ebasoodsate mõjude vähendamine. Antud määruses on kindlaks […]