Projekt “Väärtustan ennast ja teisi”

18. October 2015

Projekti tulemusena valmib lastele mõeldud seksuaalse väärkohtlemise ennetamise teemaline raamat, mille eesmärk on toetada lapse positiivse enesehinnangu kujunemist. Raamat annab lastele teadmisi oma keha arengust, piiride seadmisest ning nende austamisest. Raamatule lisaks valmib teabematerjal lapsevanematele ja õpetajatele, mis annab juhiseid, kuidas lastega nendel teemadel rääkida ja olla valmis laste küsimustele vastama.

Projekti kestvus august 2015 – detsember 2016.

Projekti läbiviimist toetab Justiitsministeerium.