MAPChiPP (multidistsiplinaarne koostöö ja koolitus)

16. August 2016

  

Rahvusvaheline projekt MAPChiPP (Multi-diciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) on suunatud valdkondadevahelise lastekaitsetöö edendamisele. Projekti eesmärgiks on eri valdkondade (nt: sotsiaal- ja tervishoiutöötajad, politsei, õigussüsteem) praktikute oskuste suurendamine ja multidistsiplinaarse koostöö edendamine lastega seotud menetlustes.

Tulemusrikka töö sotsiaal- ja lastekaitsevaldkonnas annab koostöö erinevate spetsialistide vahel. Professionaalse koostöö üheks väljakutseks on lisaks valdkondade vahelisele koos töötamisele ka suhtlemine laste ja peredega. Spetsialistidel jääb tihtipeale vajaka oskustest, et saada vahetu ja usalduväärne kontakt lapsega ning tema huvidele vastav vajalik informatsioon. Osalus ja hindamine sotsiaalselt nõrgemal positsioonil olevate laste (rahvusvähemused, puuetega lapsed, asenduskodude lapsed) gruppides saab järjest enam tähelepanu, nõudes oskusi spetsialistidelt. Paljud spetsiifilised oskused ei ole omandatavad läbi tavapäraste koolituste.

Projekti fookusgrupiks on erinevate valdkondade praktikud, kes oma töös puutuvad kokku lastega – sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad, psühholoogid, tervishoiutöötajad, juristid, politsei jm. Projekti tulemused on kohaldatavad nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel, luues osalejate vahel multidistsiplinaarse teooria ja praktika vahelist lõhet vähendava koostöö.

Projekt viiakse ellu 2016-2017 rahvusvahelise meeskonna poolt, kus lisaks Lastekaitse Liidule osalevad Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF) (Saksamaa); Netherlands Youth Institute (Holland); Family, Child, Youth Association (Ungari); Child and Family Training (Suurbritannia); Central Union for Child Welfare (Soome); Instituto de Apoio à Criança (Portugal) ja Hope and Homes for Children România (Rumeenia). Projekt on rakendatav nii koolitajatele kui ka poliitika kujundajatele kõikides projektiga ühinenud riikides.

Projekti MAPChiPP rahastab Euroopa Komisjon, kaasrahastajad siseministeerium, justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

Lisainfo:
Helika Saar (projektijuht  liit@lastekaitseliit.ee)
Helen Saarnik (projekti assistent Helen.Saarnik@lastekaitseliit.ee)