Lastekaitse Liidu poolaasta möödus töiselt – Eestimaa suves võtame korraks hoo maha ja teeme tehtust kokkuvõtte

13. July 2017

2017. aasta esimene pool oli Lastekaitse Liidu jaoks tegevusterohke – lapse õiguste eest seisjana panustasime seadusloomesse ja osalesime erinevatel aruteludel, koolitasime spetsialiste ning andsime lastega peredele nõu, kuidas parimal moel toime tulla.

LASTE OSALUS. ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb lapsi ja noori kaasata neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning küsida selles osas nende arvamust. Meie noortekogu noored on selles osas olnud aktiivsed, näiteks osaleti veebruaris New Yorkis ÜRO majandus- ja sotsiaalnõukogu noortefoorumil ning juunis Eurochildi ja Euroopa Põhiõiguste Agentuuri korraldatud konverentsil.

KIUSAMISEST VABA KASVUKESKKOND.  Lastekaitse Liit panustab aastaid laste kiusamisvabasse kasvukeskkonda ja tänaseks kasutab ca 80% Eesti lasteaedadest ja veerand koolidest vägivallavaba suhtluse loomiseks programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“. Käesoleval poolaastal pakkusime venekeelsetele koolidele esmakordselt võimalust läbida programmi koolitus vene keeles.

TARGALT INTERNETIS. Internetis ohutult surfamiseks peab tegutsema targalt. Lastekaitse Liidu üheks eesmärgiks on suurendada interneti kasutamise oskuseid ja tõsta sellega internetiturvalist nii laste kui täiskasvanute hulgas. Projekti „Targalt Internetis“ raames koos partneritega korraldatud traditsioonilisel internetiturvalisuse päeval osales 170 kooli, lasteaeda ja noortekeskust.

RAAMAT LOEB. Meie usume, et ka tänases maailmas on raamatute lugemine hea võimalus lapse ja vanema ühiseks ajaveetmiseks. Selleks, et kirjanikud ikka väga häid lasteraamatuid kirjutaksid, tunnustasime koostööpartneritega 14 raamatut märkega „Hea lasteraamat“.

LASTEGA JA LASTELE. 1. juunil, rahvusvahelisel lastekaitsepäeval tunnustasime koos partneritega presidendi roosiaias häid inimesi ning andsime üle tunnustusauhinna „Lastega ja lastele“. Traditsiooniliselt aitasime Lastekaitse Liidu liikmesühingutel tähistada lastekaitsepäeva „Kasvame koos“ projektide kaudu.

TEADLIK SPETSIALIST. Tulemusliku töö saavutamiseks vajavad laste ja peredega töötavad spetsialistid erialaseid koolitusi. Spetsialistide oskuste ja teadmiste arendamiseks korraldasime koos partneritega neile õigusalase seminari “Samal poolel – lapse poolel” ja koolitasime neid rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames. Üliõpilastele pakkus Tartu Ülikool 2016/2017 õppeaastal Lastekaitse Liidu toel lapse õiguste ja heaolu õppemoodulit.

HEA NÕUGA ABIKS. Koostöös Eesti Advokatuuriga pakkusime aasta esimesel poolel projekti ”Hea nõu lastega peredele” raames tasuta õigusnõustamist kokku 86-le inimesele. Nõustamist pakuti Tallinnas, Hiiumaal ja Sillamäel ning seda nii eesti kui ka vene keeles.

Lähemalt saab meie tegevustest lugeda ajakirja Märka Last veebilehel http://ajakiri.lastekaitseliit.ee/.