Riigikogus on avatud näitus “Lapse hääl, lapse õigused”

21. April 2017

 

Näitusega tähistatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste Vabaühenduste programmi ühe perioodi lõppu ning uue perioodi algust.Näitusel kajastatakse Lastekaitse Liidu projekti “Lapse hääl!”, mille raames koolitati interaktiivsete meetodite kaudu pea 80 õpilast ja 20 õpetajat erinevatel lapse õigusi puudutavatel teemadel. Lapsed monitoorisid koolituse järel oma õigusi koolides ja kohalikes omavalitsustes, viisid läbi erinevaid uurimusi oma kodukohas  ning tegid koolikaaslastele temaatilisi ettekandeid.

 

Loomisel on Tartu Ülikooli tulevastele lastega ja laste heaks töötavatele spetsialistidele (juristidele, lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele, õpetajatele) interdistsiplinaarne lapse õiguste ja heaolu õppemoodul mahuga 24 EAP.

 

Näitusel on väljas ka fotod Tapa Lastekaitse Ühingu projektist “Ma näen ja ma mäletan, ma teen ja ma oskan”.

 

Näitus jääb Riigikogus avatuks 26. maini.