Küsitlus „Sinu lapse koolikott“ on lõppenud

14. April 2017

Suur tänu 3418-le lapsevanemale, kes oma arvamuse edastasid.

Küsitluse kokkuvõte valmib aprilli lõpus, misjärel on sellega võimalik tutvuda Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee