Lastekaitse Liit: “Laste suhted isaga on paranenud!”

22. December 2016

Lastekaitse Liit viis nii 2008. kui ka 2015. aastal läbi uuringu peresuhete kohta. “Kuigi peresuhetes ei ole võrreldes 2008. aasta tulemustega olulisi muutusi toimunud, pöörduvad lapsed varasemast enam muredega ka isa poole,” refereerib Postimees ajakirja Sotsiaaltöö.