Laupäeval toimub Lastekaitse Liidu üldkogu

21. April 2016

Laupäeval, 23. aprillil toimub Õpetajate Majas MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu. Üldkogul võetakse kokku 2015. aasta tulemused, seatakse tulevikusihid, valitakse uus vanematekogu ning arutatakse laste vaesuse teemadel ja tehakse vastavasisuline pöördumine.

Ennekõike pööras Lastekaitse Liit 2015. aastal tähelepanu laste turvalisuse edendamisele erinevates elukeskkondades ning aitas oma tegevuste kaudu kaasa lapse õiguste tagamise edendamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

Aastal 2015 osales Lastekaitse Liit sarnaselt eelnevatele aastatele aktiivselt erinevates koostöövõrgustikes, nõukogudes, ümarlaudadel, seehulgas rahvusvahelisel tasandil. Rahvusvahelises koostöös väärib aga erilist tähelepanu see, et2015. aastal nimetas üleeuroopaline võrgustik Eurochild Lastekaitse Liidu ametlikuks partnervõrgustiku esindajaks Eestis.

Ühtlasi sündis Lastekaitse Liidu ja valdkondlike vabaühenduste koostöös ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendava aruanne, mis esitati ÜRO Lapse Õiguste Komiteele. Aruandes on kajastatud valdkondlikke arenguid ja viimastel aastatel vastuvõetud laste heaolu edendavaid seadusemuudatusi. Samuti on välja toodud kitsaskohad, mis vajavad Eestis täpsemat regulatsiooni ja ettepanekud olukorra lahenduseks.

Samuti on rõõm, et Lastekaitse Liidu suurprojektiga „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ oli aasta lõpuks liitunud 439 lasteaeda ja 81 kooli üle Eesti.