MTÜ Lastekaitse Liit ja Saint-Gobain Ehitustooted AS alustavad koostööd,

17. December 2015
Lastekaitse Liit ja  Saint-Gobain alusatavad koostööd

Lastekaitse Liit ja Saint-Gobain alusatavad koostööd

MTÜ Lastekaitse Liit ja Saint-Gobain Ehitustooted AS alustavad koostööd, mille eesmärk on toetada laste heaolu edendavaid projekte, et kõik lapsed oleksid ühiskonnas enam märgatud ja väärtustatud. 2015. aastal antud toetus investeeritakse Remniku Õppe -ja Puhkekeskusesse, et kohandada sealsed tingimused liikumispuudega laste vajadustele vastavaks.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab igal suvel vähekindlustatud perede lastele igakülgse arengu toetamiseks tasuta tervist ja sotsialiseerumist toetavaid programme, et leevendada riskiperekondade laste sotsiaal- majanduslikku olukorda. Programmides osalevad lapsed ja noored üle vabariigi. Oma programmidega toetab MTÜ Lastekaitse Liit mitteformaalset õpet, millega seoses pakume nii sise- kui välitegevusi, seikluskasvatuse programme, õpet looduses, matkamist, vaatlusõpet kui ka keelekümbluse ja integratsiooniprogramme.

Ettevõttest Saint-Gobain Ehitustooted AS:
Saint-Gobain Ehitustooted AS kuulub Saint-Gobaini kontserni ehitusmaterjalide haru alla ning tegeleb peamiselt isolatsioonimaterjalide ja kipsmaterjalide müügi ning kergkruusa, kergkruustoodete, ehituslike kuivsegude tootmise ja müügiga.

Ettevõte koondab enda alla mitmeid kaubamärke ja äriüksuseid.

unnamed (1) unnamed (2) unnamed unnamed