Koolikiusamise lood: ma olin kiusaja/ma olin tõrjutu

10. November 2015

MTÜ Lastekaitse Liidu ellu kutsutud projekt „Kiusamisest vabaks!” on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Loe edasi Delfist