Kasvame uuel kooliaastal koos

1. September 2015

Täna on see päev, kui lastel saab suvepuhkus läbi ja algab kooliaeg. Ainuüksi 1.klassi läheb sel õppeaastal ligi 15 000 õpilast, kokku alustab kooliaastat umbes 139 000 üldhariduskoolide õpilast. Nende väljaõpetamine on nii kooli, kodu kui kogu ühiskonna kohustus ja privileeg.

 

Hiljuti viidi läbi uuring, mis mõõtis küll otseselt seda, kui palju on aidanud “Kiusamisest vaba kool ja lasteaed” projekt ennetada ja vähendada kiusamist õppeasutustes, aga sellest saab tuletada nii mõndagi muud. Näiteks seda kui tähtis on kooli, kodu ja õpilase omavaheline sümbioos. Nagu uuringust välja tuleb, siis: “Positiivse asjaoluna ilmnes ka eeldatust sujuvam koostöö lastevanematega: kui esialgu arvas ligi 50% õpetajatest, et lastevanemate kaasamine võib osutuda keeruliseks, siis metoodika praktiseerimise järel nentis seda vaid neljandik küsitluses osalenutest.” Meil kõigil on kohustus arvestada nendega, kes on meie ümber ning anda parim, et koolikeskkond oleks turvaline ning ohutu.
Selle jaoks on loodud ka Koolirahu kampaania. 2015. aastal kuulutatakse juba 16. korda välja Koolirahu. Sel aastal tehakse seda Türil. Koolirahu raames kirjutavad nii õpilased, õpetajad, minister ja teised, kelle südameks on hea ja turvalise koolitee loomine alla lepingule, millega “Soovides, et 2015/2016 õppeaastal valitseks Eesti koolides töine ja sõbralik meeleolu ning õpilaste ja õpetajate koostöö tugineks teineteise mõistmisele ja usaldusele, lepime kokku järgnevas…”, selliselt algab Koolirahu lepingu algus.

 

Selle aasta koolirahu teema on “Üheskasvamine”. Lastekaitse Liidu president Loone Ots leiab, et kasvamine tähendab muuhulgas ka seda, et me mõistame koos oma kohustusi ja õigusi ning hoolitseme ühiselt selle eest, et kõik oma osaga hakkama saavad. “Tänasel rahvusvahelisel tarkusepäeval ei tasu unustada, et lisaks laste kohustusele ja õigusele koolis käia, on ka meil kohustus aidata neil kasvada ühiskonna täisväärtuslikeks liikmeiks. Koolirahu moto “Üheskasvamine” tähendab ju ka seda, et mitte ainult meie, täiskasvanud, ei kasvata, aga me võtame endale aega, et koos oma lastega ühiselt kasvada.”, sõnas Ots.

 

MTÜ Lastekaitse Liit soovib kõikidele koolialustajatele ilusat, edukat ja rahulikku õppeaastat.