Matkamine aitab lastel õppida eesti keelt ja meeskonnatööd

7. July 2015

Remniku õppe- ja puhkekeskuses on laagrisuvi täies hoos. Lastelaagri II suveprogrammis „Tarkade kivi“, mis toimub ajavahemikus 2.-9. juuli Remniku õppe- ja puhkekeskuses, õpivad lapsed meeskonnatööd matkamise ja laste endi poolt korraldatud telklaagrikaudu. Lapsed valmistavad ette ööbimise, õpivad lõkke- ja toidutegemist. Kõike seda tehakse täiskasvanute juhendamisel ning laste aktiivsel osalemisel.

Laagriprogrammis on esmakordne, et lapsed läbivad väljaõppe saanud juhendajatega koos 20 km jalgrattamatka Remniku õppe- ja puhkekeskusest Kauksisse ja tagasi ning ööbivad tänu RMK Kauksi looduskeskuse vastutulelikkusele looduskeskkonnas.

Programmi eesmärgiks, on meeskonnatöö õppimine ühisetegevuse kaudu, et kujundada ühtekuuluvust ja harjutada toetavat koostööd läbi suhtluse ning keeleõppe. ”Metoodika aluseks on elamuspedagoogika elemendid, kus aktiivõppemeetodeid kasutades toimub õppimine elamuste, saadud kogemuste ning praktiliste tegevuste kaudu selleks sobivas looduskeskkonnas,“ rõhutab laagrite programmijuht Anette Mandel.

Käimasolevas laagriprogrammis osalevad nii mitte-eestikeelsed kui ka eesti keelt emakeelena kõnelevad lapsed üleEesti (kokku 200), kes kõik suhtlevad omavahel ühises kultuurikeskkonnas ja omandavad eesti keelt suhtluse teel ja mitteformaalse õppe vormis.

„Lastele omase ja  toetava mängulise kaasamisprotsessi ning algatuste kaudu toimub nende isiksuse arengu toetamine laagriprogrammis, milles rõhk väärtuskasvatusel, ühistegevustel, suhtluspraktikal ja keeleõppel,“ tõdeb Lastekaitse Liidu president Loone Ots.

Tegevust laagriprogrammides toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ja Kultuuriministeerium projektikonkurss„Eesti kultuuriruumi tutvustamine noortelaagrites“ kaudu. Laste suvepuhkust aitab korraldada Haridus- ja Teadusministeerium Eesti Noorsootöö Keskus kaudu läbi koondprojekti „Noorte tervistav ja arendav puhkus 2015“