Naerata Ometi MTÜ kutsub üles ettevõtteid osalema heategevuses

18. June 2015

Heategevusliku organisatsioonina on Naerata Ometi käivitanud mitu suuremat sorti projekti abistamaks viite Eesti väike-lastekodu, mis on jäänud üldsuse eest tahaplaanile. Probleemid, mida lahendama asutakse on väga mitmekülgsed. On lastekodusid, kus katus laseb läbi või vajab torustik väljavahetamist. Hetkel on fookusesse võetud Sillamäe lastekodu, kus on 32 kasvandikku, sealhulgas ka liikumispuudega lapsed. Kuigi lastekodu proovib enamasti ise hakkama saada, siis aeg-ajalt vajavad nad abi. Hetkel on neil karjuv vajadus minibussi järele, millega transportida laste liikumisvahendeid, lapsi arstile ning väljasõitudele, vedada toidukaupu ning tarbeesemeid.

Aitamaks Sillamäe lastekodu, on käivitatud abiprojekt, kus otsitakse partner-ettevõtteid, kes oleksid valmis omaltpoolt õla alla panema, et saaks üheskoos Sillamäe lastekodule uue transpordivahendi kinkida. Summa, mida loodetakse toetajatelt kokku saada on suurusjärgus 15 000-20 000 EUR, mille eest saab juba päris korraliku ja ökonoomse minibussi.

Heategevuse toetamine ei ole ühesuunaline tänav! Vaata lähemalt SIIT, mida Naerata Ometi MTÜ Sulle vastu pakkuda saab.

Naerata Ometi tegeleb juba seitsmendat aastat üle-Eestiliselt laste ja perede abistamisega. Ellu on viidud mitusada väiksemat kui ka suuremat abiprojekti, aitamaks ühiskonnas nõrgemate elukvaliteeti abistada. Kõik abiteod on võimalikud üksnes tänu heade toetajate abile.