MTÜ Lastekaitse Liit ja MEESTE TANTSUPIDU KOLM saadavad lapsed tantsupeole

1. June 2015

Lastekaitse Liit ja EESTI MEESTE TANTSUPIDU KOLM peakorraldaja Eesti Rahvatantsukeskus sõlmisid koostöölepingu, mille raames pääsevad 240 vähemate võimalustega last saatjaga tasuta EESTI MEESTE TANTSUPIDU KOLM etendusele 6. juunil Rakveres algusega kell 15.00.

MTÜ Lastekaitse Liit juhata Martin Medar kinnitas koostööleppe vajalikkust, sest ka vähemate võimalustega lastel on vaja suveks harivat tegevust. „Mitte kõik lapsed ei saa Eestis sõita maale või osaleda laagrites. Ja kui see on ka võimalik, siis alati ei kesta see terve suve. Soovist, et lapsed saaksid oma vaba aega kasulikult täita pakumegi neile teisi võimalusi.“, ütles Medar. „Meie sooviks on võimaldada vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele ja noortele osaleda Meeste Tantsupeol. Tegemist on olulise noorsootöö kontseptsioonist lähtuva projektiga, mis on vajalik igale noorele.“, lisas Medar.

Laste ja noorte suurem osalus noorsootöös toetab ühiskonna sidusat arengut ning loova kodanikkonna kujunemist. Noorte sotsiaalne tõrjutus toob kaasa sügava ja pikaajalise kahju noorte arenguvõimalustele. Samuti on oluline laste ja noorte osaluse tõstmine noorsootöös erinevate eluvaldkondade jätkusuutlikkuse ja arengu tagamiseks. Antud projekti sündmuse peaeesmärgiks on läbi loova ja aktiivse ühistegevuse kaudu luua osalejatele võimalus saada teadlikumaks oma pärimuskultuurist ning tunnetada võimalust seda ise rikkamaks muuta.

 

EESTI MEESTE TANTSUPIDU KOLM toimub 6.-7.06.2015 Rakveres, seda korraldab Eesti Rahvatantsukeskus koostöös Tarvanpää Seltsi, Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi ning Rahvakultuuri Keskusega.