Noorteparlamendi II istung seab dokumendid hääletuse alla

7. May 2015

Riigikogus toimub 8.mail algusega 10:00 2014/2015. aasta Noorteparlamendi koosseisu II istung. Istungi avakõne peab Riigikogu juhatuse esimees Eiki Nestor ning omapoolsed tervitussõnad edastab noortele ka MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots.

Istungisaalis menetlevad noored viie komisjoni poolt poolaasta jooksul koostatud dokumente: sotsiaalkomisjon esitab oma arvamused noorte tööhõive ja tööpuudusest; majanduskomisjon on vaaginud energeetika küsimusi Eestis – võimalikke alternatiive ja seda, mida noored ise saavad teha;  kultuurikomisjon esitab dokumendi noorte integratsioonist; õiguskomisjon – noorte kuritegevusest ja selle enneteamisest; välis- ja Euroopa Liidu asjade komisjon räägib Eesti julgeolekust ning kuidas Ukraina kriis meid mõjutab.

Päeva lõpuks võtab Noorteparlament loodetavasti vastu viie komisjoni dokumendid, mis esitatakse Riigikogule ja teistele olulistele osapooltele. Dokumendid luuakse eesmärgiga, et noorte arvamus jõuaks otsustajate tasandini ning Noorteparlamendi tööst sünniks ka reaalne tulem. Lisaks valib Noorteparlament ka noortesõbralikku ühiskonnategelase, kes pälvib noortepoolse tänuavalduse ning auhinna.

Noorteparlament on 13.-26.aastastest noortest koosnev ühendus, mis on MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Õpilasesinduste Liidu poolt ellu kutsutud eesmärgiga, et algatada järjepidev dialoog noorte ja otsustajate vahel. Projekti eesmärgiks on välja töötada jätkusuutlik ja süsteemselt toimiv Noorteparlament.

Päevakava:

09:00-9:50 Registreerimine, saabumine

10:00-10:10 Hr Eiki Nestor’i avakõne

10:10-10:20 MTÜ Lastekaitse Liidu presidendi Loone Ots’a kõne

10:20-10:30 Päevakorra ja protseduuride tutvustamine

10:30-12:00 Sotsiaalkomisjoni ja majanduskomisjoni dokumentide menetlus

12:00-13:00 Lõuna

13:00-15:15 Kultuurikomisjoni, õiguskomisjoni ning välis- ja Euroopa Liidu asjade komisjoni dokumentide menetlus

15:15-15:30 Lastesõbraliku ühiskonnategelase valimine

15:30-16:00 Lõpetamine ja pildistamine

Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav sellessisalduva informatsiooni kasutamise eest.