Lapsed terves ilmas

30. May 2015

Tänasel Maailmapäeval on paslik mõelda laste õigustele kogu maailmas. Igapäevaselt Eestis elades me ei taju, kui hea siin ikkagi elada on. End tuleb võrrelda mitte ainult arenenud põhjamaadega, aga ka Jordaania, Uganda või Tadžikistaniga ja vaadata kuidas lapsed seal elavad ning mõelda, mida saame meie teha laste heaolu parandamiseks kogu maailmas.

Igal lapsel on inimõigused vaatamata rassile, nahavärvile, soole, keelele, kodakondsusele, etnilisele või sotsiaalsele päritolule, varanduslikule seisundile, puudele või muule. Tänaseks maailmas kõige enam rahvusvaheliselt kinnitatud inimõiguste dokument, Lapse õiguste konventsioon on olulisel määral mõjutanud Eesti laste elu ning õigusi, seades riigile rea erinevaid seadusandlikke ja halduslikke kohustusi. Laste õiguste raamdokument on laiahaardeline, puudutades nii lapse kodaniku-, poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.

Igaüks meist saab anda oma panuse laste elu paremaks muutmiseks nii Eestis kui kogu maailmas.

Ilusat Maailmapäeva!