Tunnustusauhind “lastega ja lastele” ootab kandidaate

9. April 2015

“Lastega ja lastele” tunnustab neid häid inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on silmapaistavalt mõjutanud laste ja perede käekäiku ja väärtustamist kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Vaata edasi Terevisioonist.