Laupäeval toimub MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu

24. April 2015

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu 25. aprillil võtab kokku 2014. aasta tulemused ning vaatab tulevikku

MTÜ Lastekaitse Liit võtab laupäevasel üldkogul kokku 2014. aasta tulemused ja seab uued sihid lapse õiguste tagamise edendamisel.

Aastal 2014 oli Lastekaitse Liidu fookuses laste osalus ja kaasamine, vägivallavaba kasvatus ja kiusamisennetus. Hoo sai sisse projekt „Lapse hääl“, mille ühe olulise tulemusena juurutati lapse õiguste moodul Tartu Ülikoolis ja sõlmiti koostöölepe Tallinna Ülikooliga.

Projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ on tänaseks laienenud 433 Eesti lasteaeda ja 81 kooli (millest 56 alustab käesoleval aastal). Projekti tulemuste ja progressiga käis tutvumas kiusamisest vabaks liikumise patroon Taani kroonprintsess Mary.

Endiselt jätkus Euroopa Komisjoni toetatud projekt „Targalt internetis“, mille raames Lastekaitse Liit koordineerib Eesti turvalise interneti keskust.

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub 25.04.2015.a. Kaval-Antsu talus (Toompuiestee 23) algusega 11.00. Orienteeruv lõpp kell 15.30. Üldkogu kuulutab välja MTÜ Lastekaitse Liit Aasta liikme 2014 ning valib MTÜ Lastekaitse Liidu presidendi.

Üldkogul arutletakse lastekaitsesüsteemi arengutest Eestis ning mõeldakse, kuidas ühiskonnas senisest enam toetada vabatahtlikku lastekaitseliikumist ja suuremat tähelepanu pöörata valdkondade ülesele koostööle.

MTÜ Lastekaitse Liit liikmeskonda kuulub 34 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Lastekaitse Liidu eesmärgi, tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsealast tegevust.

MTÜ Lastekaitse Liit tegevustega aastal 2014 saate tutvuda siin: http://www.lastekaitseliit.ee/organisatsioon/uuenduslikud-ettevotmised-aastate-loikes/