Jõulutunneli toetused jagatud

2. April 2015

Meil on rõõm teatada, et heategevusprogramm Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda.

Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki annetajaid ning heategevusprogrammi edukale korraldamisele kaasaaidanud inimesi.

Annetuskõnesid oli kokku 28 977, kõige rohkem kõnesid tehti kahe ja viie euro eest. Kokku koguti 143 109 eurot!

Heategevusprogrammi raames laekus MTÜ Lastekaitse Liidule 1 425 taotlust 134 kohalikust omavalitsusest. Kokku taotleti 536 380,75 eurot.

Kokku rahuldati 704 taotlust 129 kohalikust omavalitsusest. Vaata tabelit siit!

Taotlused esitanud isikutel palume pöörduda oma elukoha järgse kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötaja poole alates 8. aprillist

Otsuse võttis vastu Jõulutunneli üldkomisjoni, kuhu kuulusid MTÜ Lastekaitse Liit, Vanurite Eneseabi ja Nõustamiseühing, Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus, Dharma, Sotsiaalministeerium, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, Eesti Lasterikaste Perede Liit jt esindajad.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki kohalikke partnereid, kes heategevusprogrammile “Jõulutunnel” kaasa aitasid.

Lisainformatsioon:

Jõulutunneli projektijuht

Helen Karu

helen@lastekaitseliit.ee

Loe täiendavalt Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsevast Lastekaitse Liidu Fondist, mis on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi.