Martin Medar: Sotsiaalsüsteemile oma kultuurkapital!

31. March 2015

Selleks et sotsiaalvaldkond suudaks areneda, tuleks delegeerida teatud teenuseid kolmandalt sektorilt. Et vabaühenduste elujõulisust hinnata ja kodanikualgatuse võimekust kasutada, peaks olema selgem nägemus tellijalt.

Selleks on vaja luua keskkond, mis võimaldab pakkuda ka tugiteenuseid kolmanda sektori tegevuse toetamiseks. Kolmanda sektori organisatsioonide tegutsemissuunad on praegu jätkusuutlikud peamiselt tänu vabatahtlikule tööle.

 

Loe edasi:http://pluss.postimees.ee/3139957/martin-medar-sotsiaalsusteemile-oma-kultuurkapital