UNICEF uuris linnaelanike probleeme

2. December 2014

UNICEF Eesti ja SA Hea Tahte Saatkond korraldasid 2014.a. küsitlusi 14 Eesti linnas, et teada saada, missugused on linnaelanike ühised probleemid.

Täiskasvanute küsitluses osalesid noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad, noorsootöötajad, õpetajad, huvijuhid, noorsoopolitsei ja lisaks Eesti 14-ne laste- ja noortesõbraliku linna juhtgrupp (linnajuhid ja ametnikud).

Noorteküsitluses (12-18.a.) osalesid noortekogud (-volikogud jne.), koolide õpilasesindused, noortekeskused ja noorteühendused.

Kokku küsitluses osales küsitluses 909 inimest.

Tutvu täiskasvanute küsitluse tulemustega siin.

Tutvu noorte küsitluse tulemustega siin.