Lastekaitse Liit toetab eelnõud, mille eesmärk on parandada elatisevõlgnike maksedistsipliini

11. November 2014

MTÜ Lastekaitse Liit toetab Justiitsministeeriumi eelnõud, mille eesmärk on tõhustada laste elatise sissenõudmist ning avaldada preventiivset mõju sellele, et lapse elatist maksma kohustatud isikud täidaksid elatise maksmise kohustust vabatahtlikult.

MTÜ Lastekaitse Liit seisukoht on, et elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla ühiskonnas aktsepteeritav. Elatisevõlgnike probleemile on MTÜ Lastekaitse Liit juhtinud tähelepanu alates 2001. aastast, sealhulgas erinevate ettepanekutega nii otsustajatele kui ka sõnavõttudega meedias. Oma kirjas Justiitsministeeriumile (14.09.2011 nr K-2/60) rõhutati, et selleks, et paremini tagada laste huvide kaitse, ning vältida põlvkonnaüleste mustrite kordumist, on vaja võtta kasutusele võimalikult tõhusad meetmed, ning täiendavalt analüüsida täitemenetluse kehtiva regulatsiooni puudujääke ning võimalusi regulatsiooni tõhustamiseks. Arvamuses karistusseadustiku kodifitseerimise kohta (kiri Justiitsministeeriumile 23.08.2013.a. nr K-2/44) rõhutas MTÜ Lastekaitse Liit, et KarS § 169 koosseis tuleb ka edaspidi kvalifitseerida kuriteona.

Arvamust saab lugeda siit.