Lastekaitse Liit ootab veel 10 päeva töid võistlusele “Õigus olla laps”

29. October 2014

Selle aasta 20.novembril möödub 25 aastat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest. Eesti ratifitseeris konventsiooni 1991.aastal. Just konventsiooni artikkel 12 on võtmetähtsusega: see tunnustab lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud ning kohustab teisi inimesi võtma arvesse ka lapse seisukohti. Suhtlusesse kaasatud lapsed on aktiivsemad ja teadlikumad ühiskonna liikmed – teadlikkus aga suurendab lapsel võimalusi oma ideid ka realiseerida.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab taaskord kõikidele lastele ja noortele suunatud video-, foto ja joonistuskonkurssi. Selle aasta teemaks on „Õigus olla laps“. Võistlusel saab osaleda nii joonistuste kui fotodega, esmakordselt sel aastal ka videoklippidega. Konkursi eesmärgiks on lapse õiguste kohta teadlikuse suurendamine. Sel aastal on võistlus suunatud kõikidele lasteaialastele ning kooliõpilastele.

„Lapsi tuleb väärtustada, kuulata ning nende arvamust arvesse võtta. Seda igapäevaselt, aga eriti Lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva eel. MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et lastele tuleb anda võimalus oma arvamust ja nägemust avaldada just neile endile kõige mugavamas formaadis. Loodame, et see konkurss tekitab vahetu platvormi, kus nad seda teha saavad“, sõnas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar konkursi vajalikkuse kohta.
Täpsemad konkursi tingimused leiate: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/konkurss/

Võistlustöid ootame kuni 07.11.2014.

Video- ja fotokonkursi parimad sõidavad tasuta külastama Euroopa Parlamenti Brüsselis, eurosaadik Kaja Kallase kutsel!
Foto- ja joonistuskonkursi auhinnaks on palju erinevaid foto-ja joonistustarbeid!

Joonistused, fotod ja videod palume saata märgusõnaga “KONKURSS” e-postile mart@lastekaitseliit.ee või aadressil: MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18, Tallinn 10142

Võitjad kuulutatakse välja ja auhinnad antakse üle 20. novembril 2014 MTÜ Lastekaitse Liit poolt korraldataval lapse õiguste konventsiooni 25-aastapäevale pühendatud konverentsil: “Õigus olla laps”.