Pakkumuse kutse

18. September 2014

Lugupeetud koolitusteenuse pakkuja

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Riskilapsed ja – noored“ raames viiakse vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule ellu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”.

Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” üldiseks eesmärgiks on: Laste riskikäitumise ennetamine ja riskirühma kuuluvate laste toetamine läbi turvalise õpikeskkonna ning positiivse käitumiskultuuri kujundamise lasteaias ja põhikooli I astmes (1-3 klass). Projekti otsesed eesmärgid on:

1. Toetada tõenduspõhise, riskikäitumist ennetava metoodika “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” kasutuselevõttu koolides ja edasiarendamist lasteaedades.

2. Tõsta õpetajate, spetsialistide ja lastevanemate teadlikkust riskikäitumise olemusest ning selle ennetamisest koostöös kogukonnaga.

3. Luua riskikäitumise ennetamise ja väärtuskasvatuse alaseid metoodilisi materjale põhikooli I astmes (1-3klass)

Projekti elluviimisega seoses ootame Teie hinnapakkumist projektis osalejatele väärtuskasvatuse alase koolitusteenuse (väärtusarenduse koolitus) osutamiseks.

Teenuse sisuks on 2014 – 2016 aastal kogu kooli väärtusarenduse koolituse korraldamine ja läbiviimine projektis „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ osalevale 19 pilootkooli meeskonnale ja uutele 2015/16 liituvatele 52-le koolide meeskondadele, ning kooliga seotud ja kaasavale haridusvõrgustikule: lasteaed, kohalik omavalitsus.

Teenuse raames osutatakse:

1- päevane koolitus igale pilootkoolile, kokku 19 koolitust kohtadel;

1- päevane koolitus igale 2015/2016 õppeaastal projektiga liituvale koolile, kokku 52 koolitust kohtadel.

Kokku seega korraldada 71 koolitust kohtadel.

Ühel koolituspäeval osaleb kuni 30 osalejat.

Pakkumise tingimused:

 • Pakkujal tuua välja koolitusteenuse osutamise planeeritav ajakava;
 • Pakkujal lisada väärtuskasvatuse ja –arenduse alase koolituse õppekava;
 • Pakkujal esitada varasemate väärtuskasvatuse ja -arenduse koolituste nimekiri;
 • Pakkumisel tuua välja ühe koolituspäeva maksumus;
 • Pakkumusel tuua välja kogu pakutava koolitusteenuse maksumus (sh tasumisele kuuluvad maksud);
 • Pakkujal kinnitada maksuvõla puudumist hankemenetluse algamise seisuga;
 • Pakkujal kinnitada piisava hulga kompetentsete koolitajate olemasolu, kes suudavad katta projekti jooksul ettenähtud koolitusmahu.
 • Pakkujal esitada koolitajate CV-d;
 • Pakkujal esitada kehtiv koolitusluba;
 • Pakkujal kinnitada õpetajakoolituse väärtuskasvatuse pädevust;
 • Pakkujal kinnitada kompetentsi omamist ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse tundmist ning

teadmisi õppekava seotusest väärtuskasvatusega;

 • Pakkujal kinnitada õigust viia läbi väärtuskasvatuse programmi;

Hankija on MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18 Tallinn 10142

Kirjalikud küsimused hanke kohta esitada e-posti aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee

Pakkumused palun toimetada allkirjastatult hankija postiaadressile või saata e-posti aadressile marie@lastekaitseliit.ee hiljemalt 25.09.2014.a. kl. 16:00.

Täiendav info: Marie Tammsaar, projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ koordinaator; marie@lastekaitseliit.ee