Konkursi “Õigus olla laps“ lõpuni on jäänud veel 10 päeva

29. September 2014

Selle aasta 20.novembril möödub 25 aastat ÜRO Lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmisest. Eesti ratifitseeris konventsiooni 1991.aastal. Just konventsiooni artikkel 12 on võtmetähtsusega: see tunnustab lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud ning kohustab teisi inimesi võtma arvesse ka lapse seisukohti. Suhtlusesse kaasatud lapsed on aktiivsemad ja teadlikumad ühiskonna liikmed – teadlikkus aga suurendab lapsel võimalusi oma ideid ka realiseerida.

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab taaskord kõikidele lastele ja noortele suunatud video-, foto ja joonistuskonkurssi. Selle aasta teemaks on „Õigus olla laps“. Võistlusel saab osaleda nii joonistuste kui fotodega,
esmakordselt sel aastal ka videoklippidega. Konkursi eesmärgiks on lapse õiguste kohta teadlikkuse suurendamine. Sel aastal on võistlus suunatud kõikidele lasteaialastele ning kooliõpilastele.

„Lapsi tuleb väärtustada, kuulata ning nende arvamust arvesse võtta. Seda igapäevaselt, aga eriti Lapse õiguste konventsiooni 25. aastapäeva eel. MTÜ Lastekaitse Liit leiab, et lastele tuleb anda võimalus oma arvamust ja nägemust avaldada just neile endile kõige mugavamas formaadis. Loodame, et see konkurss tekitab vahetu platvormi, kus nad seda teha saavad“, sõnas MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Martin Medar konkursi vajalikkuse kohta.

Täpsemad konkursi tingimused leiate: http://www.lastekaitseliit.ee/mis-teoksil/konkurss/

Võistlustöid ootame kuni 07.11.2014.

Video- ja fotokonkursi parimad sõidavad tasuta külastama Euroopa Parlamenti Brüsselis, eurosaadik Kaja Kallase kutsel!