„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ veebilehe loomine Lihthange

17. September 2014

Käesolevaga kutsub MTÜ Lastekaitse Liit Teid esitama pakkumust „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ veebilehe loomise lihthankes. Uus veebileht tellitakse projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Riskilapsed ja –noored“ vahenditest. Projekt viiakse ellu vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule.

Hanke url: https://riigihanked.riik.ee/register/hange/155652

Lisainfo siit!