AMETLIK TEADAANNE 1: Hanketeade lihtsustatud korras tellitava koolitusteenuse läbiviimise ja korraldamise kohta

30. August 2014

Koolitusteenus tellitakse projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Riskilapsed ja –noored“ vahenditest. Projekt viiakse ellu vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule.

Teenuse sisuks on kogu kooli väärtuskoolituse korraldamine ja läbiviimine 19 pilootkooli meeskonnale, ja uutele liituvatele koolidele ning kooliga kaasnevatele võrgustikele 2014 – 2016 aastal.

1- päevane koolitus igale pilootkoolike, kokku 19 koolitust.

1- päevane koolitus igale koolile, kokku 52 koolitust.

Kokku korraldada 71 koolitust kohtadel.

Hankijaks on MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18 TALLINN 10142

Lisainfo siit!

Täiendava informatsiooni saamiseks hanke kohta esitada kirjalikud küsimused e-posti aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee

Pakkumused palun saata e-posti aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee hiljemalt 09.09.2014.a. kl. 16.00.

Täiendav info: Liivia Tuvike
Koolituskeskuse juhataja