AMETLIK TEADAANNE 2: Hanketeade lihtsustatud korras tellitava koolitusteenuse läbiviimise ja korraldamise kohta

30. August 2014

Lugupeetud koolitusteenuse pakkuja

 Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Riskilapsed ja – noored“ raames viiakse vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule ellu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool”. Sellega seoses ootame Teie hinnapakkumist projektis osalejatele koolitusteenuse osutamiseks.

Koolitusteenus tellitakse projekti „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Riskilapsed ja –noored“ vahenditest. Projekt viiakse ellu vastavalt MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Noorsootöö Keskuse vahel sõlmitud lepingule.

Teenuse sisuks on varajase märkamise oskuste suurendamiseks ja lapse väärkohtlemise ennetamiseks  läbiviidavate koolituste korraldamine ja läbiviimine 10 maakonnas, kokku 10 koolitust 2014 – 2016 aastal.

Hankijaks on MTÜ Lastekaitse Liit, Endla 6-18 TALLINN 10142

Lisainfo siit!

Täiendava informatsiooni saamiseks hanke kohta esitada kirjalikud küsimused e-posti aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee 

Pakkumused palun saata e-posti aadressile koolitused@lastekaitseliit.ee hiljemalt 09.09.2014.a. kl. 16.00.

Täiendav info: Liivia Tuvike
Koolituskeskuse juhataja