Konkurss MTÜ Lastekaitse Liidu juhatuse esimehe kohale

9. May 2014

Juhatuse esimees:LL värviline logo-page-001

          määratleb ja viib ellu strateegiat;

          püstitab eesmärke ja koordineerib nende täitmist;

          seab prioriteete, täidab tegevuskava ja arendab edasi struktuure;

          korraldab tööstrateegiat ja juhtimist;

          juhib finantse;

          taotleb toetusraha ja koordineerib selle alusel projekte;

          arendab koostöövõrgustikke ja ühistööd.

          esindab organisatsiooni.

Ootame:

         töökogemust sarnases valdkonnas;

         kõrgharidust;

         võõrkeelte oskust.

         motiveeritust vabatahtlikku lastekaitsetööd edendada.

 

Pakume:

         häid töötingimusi;

         võimalusi ennast teostada;

         professionaalset ja lahedat meeskonda;

         rahvusvahelist koostöövõrgustikku.

 

Kandidaadil palume esitada:

         avaldus koos palgasooviga;

         elulookirjeldus;

         motivatsioonikiri;

         haridust tõendava dokumendi koopia.

 

Ootame dokumente hiljemalt 31.05.2014 MTÜ Lastekaitse Liit aadressile Endla 6-18, Tallinn 10142 või digitaalselt allkirjastatult e-post: liit@lastekaitseliit.ee

 

Lisateave: MTÜ Lastekaitse Liit juhataja Alar Tamm (50 86 656)