Moldova õigusala spetsialistid tutvuvad ajavahemikul 19.03-21.03 Eesti alaealiste kohtusüsteemiga

19. March 2014

MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel külastab 19.-21.märtsil Eestit Moldova kohtunikest, prokuröridest ja teistest vastava ala spetsialistidest koosnev delegatsioon. Külastuse eesmärgiks on tutvuda õigusemõistmise süsteemiga alaealiste õigusrikkujate asjades, vahetada kogemusi ja leida uusi koostöövõimalusi kahe riigi vahel.

Eesti poolt võtab delegatsiooni vastu MTÜ Lastekaitse Liit. Kohtumist koordineerib Moldova poolt Institute for Penal Reform.

Külastuse ajakava:

19.03 toimub Õiguskantsleri Kantseleis ümarlaud, kus osalevad valdkonnaga kokkupuutuvate ministeeriumite ja asutuste esindajad (Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Prokuratuur, Õiguskantsleri Kantselei ja teised). Kohtumine toimub ümarlaua vormis, kell 11.00 – 16.00.

20.03 külastab delegatsioon PPA talitusi ning Tallinna Laste Turvakeskust

20.03 õhtul toimub 18.30-20.30 Jaan Poska majas Tallinna linna poolt korraldatud Tallinna abilinnapea Merike Martinsoni pidulik vastuvõtt

21.03 külastab delegatsioon Tallinna Noorsootöö Keskust ning tutvub mobiilse noorsotöö meetoditega

Täpsustatud ajakava

Lisainfo:
Kiira Nauts

kiira@lastekaitseliit.ee

53771086