Lastekaitse Liit esitas arvamuse lastekaitseseaduse eelnõule

23. January 2014

MTÜ Lastekaitse Liit peab äärmiselt oluliseks ÜRO lapse õiguste konventsiooniga kooskõlas oleva ja lapse huvisid esikohale seadva lastekaitseseaduse valmimist. Lastekaitse peab olema kvaliteedilt selline, et see tagab lapse õiguse turvalisele kasvukeskkonnale, tasakaalus ja mitmekülgsele arengule ning erilisele kaitsele.

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et lastekaitseseaduse eelnõu vajab enne Riigikogule esitamist täiendamist.

Tutvu MTÜ Lastekaitse Liit seisukohaga siin!