Advokatuuri ja MTÜ Lastekaitse Liidu heategevuslik nõustamisprojekt jätkub ka uuel aastal

2. January 2014

Tänavu toimusid nõustamised Tallinnas, kus neid aasta peale kogunes 133 ja Hiiumaal, kus alates aasta algusest nõustati Skype’i teel 17 inimest. Septembris käivitus nõustamine Viljandis ning juriidilist nõu on nelja kuu jooksul saanud 15 inimest.

Advokatuuri kantsleri Kristel Voltenbergi sõnul on 2010. aastal alanud nõustamiste järele endiselt suur nõudlus ning advokaatide poole pöördutakse väga erinevate probleemidega.

“Siiski põhilised teemad on seotud laste õiguste, hooldusõiguse, elatise ja suhtluskorraga. Lisaks soovisid inimesed teada oma õiguste ja kohustuste kohta muutuvates peremudelites,” märkis Voltenberg.

Voltenbergi sõnul näitab hooldusõiguse probleemide aktuaalsust asjaolu, et läinud aastal oli ainuüksi lahutuseni jõudnud peredes statistikaameti andmetel kokku üle 2400 alaealise lapse, kusjuures kolmelapseliste perede lahutusi oli 78 ning viiel korral toimusid lahutused peredes, kus oli lapsi viis või rohkem.

Peale tasuta perenõustamisi ning seminaride korraldamist jätkavad advokaadid nõustamisprojekti “Hea nõu lastega peredele” raames nõuandeartiklite kirjutamist ajakirjas Märka Last.

Kogu projektiga on hetkel seotud advokaadid Ene Ahas, Maire Arm, Veronika Aunpu, Tiina Mare Hiob, Helen Hääl, Maili Kalmus, Helina Luksepp, Eeva Mägi, Katrin Orav (Kahn), Senny Pello, Maria Peterson, Kairi Pobbul, Piret Simm, Eva Tibar-Šuvalov, Katrin Tamre, Helen-Lumelille Tomberg. Hiiumaa nõustamisega tegelevad neist Ahas, Luksepp, Orav ja Tomberg ning Viljandis Kalmus ja Tamre.

Iga 45-minutilise nõustamise raames tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat asjakohaste abitaotluste vormistamisel.

2014. aastal 95. aastapäeva tähistav Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks. Advokatuuril on 879 liiget.

Nõustamise kohad

Nõustamispäevad toimuvad Tallinnas kolmapäeviti kell 15-18 lastekaitse liidus Tallinnas, aadressil Endla 6-18, eelregistreerimisega telefonil 6 311 128.

Hiiumaal saab üks kord kuus kolmapäeviti kell 15-18 Skype’i teel tasuta nõustamist Kärdlas asuvas Hiiumaa teavitamis- ja nõustamiskeskuses aadressil Uus tn 2b. Nõustamisele registreerumine toimub Hiiumaa lastekaitse ühingu eestvedamisel aadressil lastekaitse.oigusabi@hiiumaa.ee või telefonil 52 45 029.