Linn lilleliseks

22. April 2013

Sel aasta on meid õnnistanud erakordselt pika talvega, et suve tuekut veidi kiirendada
kogunevad juba seitsmendat korda noored ja tegusad ning erivajadustega noored
Käo Puhkekülast, et üheskoos üks tore päev veeta ning sealhulgas ka Eesti
Vabaõhumuuseumit korrastada ja suveks ettevalmistada. Heategevuslik üritus toimub
11. mail 2013 alugsega kell 11.00

Projekti “Linn Lilleliseks” eesmärk on aidata tunda ka neil, kes igapäevaselt oma eluga
ise toime ei tule, ennast väärtusliku ühiskonnaliikmena ning vähendata sealjuures
eelarvamusi erinevate ühiskonnagruppide vahel.

Linn Lilleliseks on noorte loodud projekt, mis toob kokku noori vanuses 15-25 ning
täiskasvanuid Käo Päevakeskusest, et üheskoos heakorratöid teha. Päeva alustatakse
erinevate tutvumis- ja soojendusmängudega, ning edasi läheb tõsiseks töö tegemiseks-
istutatakse lilli, riisutakse lehti ja kustatakse tekkinud nälg. Linn Lilleliseks nägi
ilmavalgust 2006. aastal Tegusate Eesti Noorte (TEN) 13.regionaalsessioonilt Tallinnas,
mil 9 noort püüdsid leida lahendust küsimusele “Kuidas arendada ühistegevust puuetega
noortega Tallinnas?”. Sessioonil tärganud idee viidi ellu juba järgmisel aastal, mil tava-
ja erivajadustega noored tegid heakorratöid Kodu pargis. 2008. aastal said lilleliseks
lisaks Tallinnale ka Pärnu ning Tartu, ning juba teist korda toimub Linn Lilleliseks Eesti
Vabaõhumuuseumis.

Linn Lilleliseks koostööpartneriteks on Eesti Vabaõhumuuseum ja Käo Päevakeskus,
ning rahaliselt toetavad projekti Tallinna Spordi-ja Noorsooamet ning Haridus-ja
Teadusministeerium

TEN on üle-eestiline noorteorganisatsioon, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on
Euroopa Noorteparlamendi (EYP) esindamine Eestis, kohalike regionaalsessioonide
korraldamine ning Linn Lilliseks taoliste noorte omaalgatuste eestvedamine.