MTÜ Lastekaitse Liit alustas Ida-Virumaal laste õiguste monitoorimist projektiga „Lapse hääl!“

19. March 2013

Märtsist alustas MTÜ Lastekaitse Liit kaheaastast projekti Ida-Virumaal, mille raames monitooritakse laste õigusi mitmete erinevate seminaride, töötubade, foorumteatri jt aktiivsete tegevuste abil. Projekti eesmärgiks on ühiskonnas edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast, kaasates kohalikku elanikkonda. Projekti metoodika on välja töötatud ja eelnevalt edukalt ellu viidud Moldova Laste õiguste Infokeskuse poolt (Child Rights Information Center). Rahvusvahelist praktikat ning laste monitooringust saadud teavet kasutades, töötatakse välja lapse õiguste baasõppemoodul, mida rakendatakse Tartu Ülikoolis.Projekti aitavad ellu viia MTÜ Inimõiguste Instituut, MTÜ Foorumteater, MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing, MTÜ Mondo, TÜ Riigi- ja rahvusvahelise õiguse Instituut, TÜ Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika Instituut, TÜ Narva Kolledz,  Save the Children Sweden, Child Rights Information Center Moldova, Nordic Baltic Organization for Professionals working with Children and Adolescents, Lasteombudsman ja paljud teised. Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Lisainfo:

Projektijuht Kiira Nauts; Kiira@lastekaitseliit.ee ; 53771086

Peatselt saab lisainfot ka loodavalt projekti alalehelt.