21. novembril on fookuses Eestimaa lapsed!

20. November 2012

PRESSIKUTSE: 21. novembril on fookuses Eestimaa lapsed!

Rahvusraamatukogus toimub 21. novembril, algusega kell 10.00 MTÜ Lastekaitse Liit ja TÜ eetikakeskuse ühiskonverents “Kuidas kasvatame – piits või pitsa?” http://konverents.lastekaitseliit.ee/, mida on võimalik jälgida ka otseülekandena konverentsi kodulehel olevalt lingilt: mms://video.eenet.ee/live  

Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu 2011 andmed näitavad, et 23% täiskasvanutest ja 16% lastest ei ole varem lapse õigustest kuulnud, veerand neist (25%) ei pea füüsilist karistamist vägivallaks, üle kolmandiku (38%) leiab, et teatud olukordades on laste füüsiline karistamine mõistetav.

Konverents uurib ja arutleb, millised muutused peaksid leidma aset meie arusaamades laste kasvatamisest, et võimaldada neil elada õnnelikku elu sidusas ja koostööle suunatud ühiskonnas.

Konverentsi avab Riigikogu esimees Ene Ergma. Intrigeerivate ettekannetega astuvad üles Ilmar Raag, Kauksi Ülle, Margit Sutrop, Loone Ots, David Vseviov jt.

Olete konverentsile väga oodatud.

Head lastepäeva!

Pressikutse koostas: Kiira Nauts, MTÜ Lastekaitse Liit projektijuht

Lisainfo: kiira@lastekaitseliit.ee, 53771086

Lisaks:

Rahvusvaheline lastepäev; ka Ülemaailmne lastepäev on paljudes riikides 20. novembril tähistatav päev, mil 1959. aastal võeti vastu lapse õiguste deklaratsioon. Samal päeval, 1989. aastal, võeti ÜRO peaassamblees vastu lapse õiguste konventsioon, mis kohustab kõikide maade valitsusi tagada lastele hea elu.

Üleskutse tähistada lastepäeva esitas ÜRO Peaassamblee aga juba 1954 aastal. Sealjuures jäeti igale riigile vabadus ise valida lastepäeva tähistamise viis ja kuupäev. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab novembrit lapse õiguste kuuna, erinevaid temaatilisi üritusi ja tegevusi ellu viies.

Selle päevaga tähistatakse ülemaailmset lastevahelist vennaskonda ja tegevust maailma laste heaolu edendamise nimel.