Interneti turvalisemaks kasutamiseks saab nõu ja abi

11. July 2012

MTÜ Lastekaitse Liit peab väga tähtsaks, et laps interneti kasutamisega seotud küsimuste ja murede korral üksi ei jääks ning ta vajalikku nõu ja abi saaks. Lapse aitamisel on väga tähtis usalduslik suhe lapse ja lapsevanema puhul, et laps saaks interneti kasutamisega seotud kogemusi lapsevanemaga jagada ning tekkinud küsimusi arutada. Professionaalset nõustamist ja abi pakuvad ka mitmed organisatsioonid, kuhu saavad nii lapsed kui ka lapsevanemad oma küsimuste ja murede korral pöörduda.

Lasteabitelefon 116 111 – üleriigiline tasuta ööpäevaringne lasteabitelefon, mille kaudu saab nii laps kui ka lapsevanem esmast sotsiaalset nõustamist ja vajadusel kriisinõustamist ka interneti turvalisuse küsimustes (nt identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustike kontodel, seksiga seotud ettepanekud internetis, soovitused küberkiusamise puhuks, kuidas piirata lapse arvutikasutamist, soovitatud reeglid, kuidas laps võib internetti kasutada jne).

Nõu saamiseks on järgmised võimalused:

helistada tasuta numbril 116111; online kõned Skype´is (Skype kasutaja: lasteabi_116111; kasutajaid ei lisata kontaktide hulka, helistamiseks ei pea olema kontaktiks lisatud);

online vestlus veebilehel www.lasteabi.ee; online vestlus MSN Messenger´is (kasutajanimi info@lasteabi.ee); saata personaalne kiri läbi www.lasteabi.ee keskkonna; kirjutada otse info@lasteabi.ee

Vihjeliin www.vihjeliin.ee – vihjeliini veebilehel oleva vormi kaudu saab teatada internetis levivast ebaseaduslikust materjalist, eelkõige on oodatud teave laste seksuaalset ärakasutamist edastavast materjalist, lastega kaubitsemisest (inimkaubandus) kui ka muust lastele ebasobivast materjalist.

Teabe saab edastada anonüümselt. Teenust pakub MTÜ Lastekaitse Liit, kes teeb vihjeliini töö raames koostööd Politsei- ja Piirivalveametiga.

Veebikonstaabel – veebikonstaabli ülesandeks on vastata interneti suhtlusportaalides, foorumites ja e-kirja teel kõikvõimalikele küsimustele, mis võivad inimestel politseitööga seoses tekkida. Veebikonstaabli poole saab pöörduda politseilt nõu saamiseks seadusi puudutavate küsimuste korral; kui soovitakse saata politseile vihjet; kui kahtlustatakse, et keegi teine esineb internetis tema nime all; kui ollakse sattunud kiusamise/ahistamise ohvriks või kui tahetakse teatada seksuaalsest väärkohtlemisest.

Veebikonstaabli kontaktid ja kontod: koduleht: http://www.politsei.ee/veebikonstaabel

Facebook:  Veebikonstaabel Andero- http://www.facebook.com/#!/veebikonstaabel.andero

Veebikonstaabel Maarja http://www.facebook.com/#!/pages/Veebikonstaabel-Maarja/291776857585370

Rate: http://www.rate.ee/users/andero,

 Lapsemure foorum:  http://www.lapsemure.ee/forum_est/viewforum.php?f=195

Perekooli foorumhttp://www.perekool.ee/index.php?id=151892

Vastused.ee veebileht: http://www.vastused.ee/loe/sotsiaalne-turvalisus/politsei/1.html

E-mail: andero.sepp@politsei.ee; maarja.punak@politsei.ee

MSN: andero.sepp@politsei.

Erinevatel sotsiaalvõrgustike lehtedel on olemas veebilehe haldaja poole pöördumise link või nupp, ingliskeelsetel lehtedel (nt Facebook) „report“ või „report abuse“ (teavita), mille kaudu on võimalik teada anda kasutaja õigusi rikkuvast materjalist.

Rohkem infot interneti turvalisest kasutamisest leiab veebilehelt

www.targaltinternetis.ee