Teadlased ja praktikud kohtuvad, et jagada kogemusi laste mängust!

18. June 2012

Rahvusvaheline konverents “Mängu võimalused: teadusuuringute rakendusi hariduspoliitikas ja praktikas” toob Tallinnasse 18.-19. juunil kokku üle 150 teadlase üle maailma. Rahvusvaheline organisatsioon ICCP (International Council for Children’s Play), Tallinna Ülikooli Kasvatusteaduste Instituut, Haridus-ja Teadusministeerium ja MTÜ Lastekaitse Liit korraldavad konverentsi, et  viia kokku teadlased ja praktikud Eestist ning mujalt maailmast, et üheskoos arutleda mänguvabaduse- ja võimaluste, mängukeskkonna loomise ning täiskasvanu rolli üle mängu juhendamisel. Konverentsi eesmärgiks on jagada rahvusvahelisi teadmisi ja kogemusi ning avardada teemakäsitlust kaasates aruteludesse praktikuid.

Mäng on lapsepõlves laste põhitegevus, mille käigus areneb lapse isiksus tervikuna ning mäng hõlmab palju erinevaid laste ja noorte tegevusi. Mitmed rahvusvahelised uurimused on näidanud, et tänapäeva lapsed ei mängi enam nii palju eakohaseid ja arengu ning tervise seisukohalt olulisi mänge” tõdeb Tallinna Ülikooli professor Aino Ugaste. Lastele jääb vähe aega mängimiseks, sest täiskasvanud on sageli kujundanud lapse kogu päeva ja ka vaba aja.

Lapse huvi ja soov on mängida! Paraku peab aga tunnistama, et arutelusid ning käsitlusi mängust kui arengueeldusest, mis loob lapsele kasvukeskkonna kaudu vabadust, kasvatab kujutlusvõimet ja loomingulisust ei kohta just tihti. „Lapse õigust mängule ei käsitleta ega rõhutata aruteludes kuigi sageli. Sellest õigusest vaadatakse mööda, kuna seda peetakse lapsepõlve enesestmõistetavaks osaks” ütleb Loone Ots, MTÜ Lastekaitse Liit president.

Konverentsi sihtgruppideks on ülikoolide teadurid ja üliõpilased, koolieelsete lasteasutuste ja koolide õpetajad ning kohalike omavalitsuste spetsialistid. Kahepäevane konverents toimub Tallinna Ülikoolis, täpsem info: http://www.tlu.ee/files/arts/11689/ICCP%206b2eee09a4a049679df8949737794655.pdf

 

Pressiteate koostas

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Info:

Aino Ugaste                                                  Loone Ots

Tallinna Ülikooli professor                            MTÜ Lastekaitse Liit president

Tel.: 5212867                                                 Tel.: 55912536