Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit liikmetele

13. March 2012

KUTSUME TEID OSALEMA VÕI SEADMA ÜLES KANDIDAAT KONKURSIL

Aasta 2011 MTÜ  Lastekaitse Liit liige

MTÜ Lastekaitse Liit taasloodi 02. oktoobril 1988, olles 28. aprillil 1919 asutatud Eesti Lastekaitse Ühingu õigusjärglane.

Organisatsiooni sisese konkursi eesmärk: Väärtustada vabatahtlikku laste õiguste ja  lastekaitsealast tegevust ning tõsta MTÜ Lastekaitse Liidu liikmete motivatsiooni sh. soodustada uute ideede sündi ning võimaldada neil realiseeruda. Aasta MTÜ Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsiooni valimise, tunnustamise ja premeerimise kaudu teavitatakse ka üldsust tänuväärsest tööst laste heaks (pressiteade meedias ja artikkel ajakirjas „Märka Last“)

Tunnustuse 2010.a. tegevuse eest pälvis: MTÜ Põlvamaa Lastekaitse Ühing. Tänukirjaga tunnustati veel Tapa Lastekaitse Ühingut, Sillamäe Lastekaitse Ühingut, Võrumaa Lastekaitse Ühingut ja Päikesekillu Perekeskust

Sihtgrupp:  MTÜ Lastekaitse Liit liikmed

Sisu ja läbiviimise kord: Aasta MTÜ Lastekaitse Liit liikme väljaselgitamine ja tunnustamine

Konkurss:

Kandidaadi ülesseadmisel palun esitada kirjalik ettepanek koos lühipõhjendusega (vajadusel lisada materjalid, mis iseloomustavad saavutatut 2011) MTÜ Lastekaitse Liit aadressil Endla 6-18 Tallinn või e- posti teel liit@lastekaitseliit.ee  hiljemalt 16. aprill 2012. Otsuse tunnustuse kohta teeb 20. aprill 2012 vanematekogu. Tunnustamine ja rahalise tegevuspreemia summas 640 € üleandmine toimub 28. aprillil MTÜ Lastekaitse Liit üldkogul, Tallinn, Clarion Hotel Euroopa, aadressil Paadi 5 10151 Tallinn. Info: Helika Saar (6311 128 või liit@lastekaitseliit.ee)

MTÜ Lastekaitse Liit liikmelt eeldame:

–          aktiivne ja laiapõhjaline tegevus;

–          avalikkuse mõjutamist;

–          algatused, pakutud ja elluviidud konkreetseid lahendusi;

 

Ettepanekuid  saavad esitada:

–          MTÜ Lastekaitse Liit liikmed (oma ühenduse esitamine on vägagi soovitatav);

–          MTÜ Lastekaitse Liit toetajad, auliikmed;

–          Liikmega seotud kohalik omavalitus

–          eraisik

Preemiafond:

Rahalist tegevuspreemiat summas 640 € saab kasutada MTÜ Lastekaitse Liit liikme põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks lastele suunatud töö tõhustamisel või organisatsiooni arendamiseks.

Oodatav tulemus:  Liikmete motivatsiooni ja aktiivsuse tõus. Aasta Lastekaitse Liidu liikme tiitel annab soodsama positsiooni ja paremad võimalused koostööpartnerite leidmiseks. Algatus on suunatud laste õiguste ja vabatahtliku lastekaitsealase töö aktiviseerimiseks, pöörates tähelepanu organisatsiooni liikmeskonnale ja toetades organisatsiooni arengut tervikuna.

 

Ootame Teie aktiivset osavõttu!

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja