Täna tähistatakse kogu maailmas Turvalise interneti päeva

7. February 2012

Täna, 7.veebruaril tähistatakse kogu maailmas Turvalise interneti päeva.

Enam kui 70 riigis üle maailma, sealhulgas kõigis 27 Euroopa Liidu liikmesriigis,

tähistatakse täna temaatiliste üritustega Turvalise interneti päeva. Sel aastal on

kampaania keskmes eri põlvkondade kogemuste ühendamine arvuti ja interneti

turvalisemaks kasutamiseks.

 

Turvalise interneti päeva 2012 sõnum on „Avastame digimaailma üheskoos –

turvaliselt“, mis suunab mõtlema, kuidas saavad täiskasvanud ja lapsed üksteist

virtuaalses maailmas toetada, et ohtu ei satuks kellegi privaatsus, maine ega tervis

ja internetimaailmas toimetamine oleks positiivne kogemus.

 

„Paljud koolid, raamatukogud, noortekeskused ja infotehnoloogiaalaseid teenuseid

pakkuvad organisatsioonid on liitunud ülemaailmse algatusega tähistada Turvalise

interneti päeva. Toimuvad õpitoad ja loengud, vaadatakse temaatilisi filme ning

korraldatakse plakatikonkursse,“ tutvustas Tiigrihüppe Sihtasutuse

internetiturvalisuse projektijuht Ilvi Pere.

 

Eestis korraldab Turvalise  interneti päeva kampaaniat projekti Targalt internetis

meeskond. Turvalisele internetikasutusele juhitakse tähelepanu erinevates

telekanalites esitatavate videoklippide, Postimehe eesti ja venekeelse teemalehe,

üle Eesti toimuvate koolituste ja perepäeva kaudu. Tiigrihüppe Sihtasutus korraldas

õpilastele videolugude konkursi, kuhu oodati töid, mis kirjeldaksid olukordi,

milles eri põlvkondade inimesed avastavad digimaailma koos.  Valmis kolm osa laste

seas populaarse Jänku-Jussi seiklustest internetimaailmas, milles korratakse üle

reeglid lastele arusaadaval moel.

 

11. veebruaril oodatakse kõiki alates 13.00 Lindakivi kultuurikeskusesse Tallinnas,

kus toimub Targalt internetis perepäev. Põnevaid tegevusi jagub nii suurtele kui

väikestele internetikasutajatele: kohal on veebikonstaabel, kaasa saab lüüa

QR-koodidel põhinevas viktoriinis ja Kinecti mängus. Vaata maailma ja EMT meeskond

jagab nõuandeid mobiilikasutajatele, räägitakse Vihjeliini ja Lasteabitelefoni

116111 tööst, toimuvad teemakohased loengud nii eesti kui vene keeles. Kell 16.00

astub lavale Eesti esindaja 2011. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Getter Jaani.

Perepäev lõppeb kell 17.00.

 

Kampaania ja perepäev toimuvad projekti Targalt internetis raames.

Lisainfo veebilehel www.targaltinternetis.ee. Projekt Targalt internetis on Euroopa Komisjoni

programmi Turvalisem internet osa. Eestis viivad projekti ellu MTÜ Lastekaitse Liit,

Tiigrihüppe Sihtasutus, Politsei-ja Piirivalveamet, Sotsiaalministeerium ja MTÜ Eesti Abikeskused.

 

Turvalise interneti päeva koduleht on www.saferinternetday.org.

 

Kontakt:

Ilvi Pere

Tiigrihüppe Sihtasutus

Internetiturvalisuse projektijuht