Täna, 17.novembril Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”

17. November 2011

PRESSITEADE: Konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?” 17. november

Rahvusraamatukogus toimub täna, 17. novembril 2011 algusega kell 10:00 konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps ?” http://konverents.lastekaitseliit.ee/, mis on pühendatud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni Eestis ratifitseerimise 20. aastapäevale! Konverentsi eesmärk on teadvustada lapse kasvukeskkonna loomisel ning hoidmisel 20 aasta jooksul toimunud muutusi ning sellega seotud lastekaitsetöötajate  ja sidusvaldkondade esindajate (lasteaia, algkooli ja üldhariduskooli õpetajad, perearstid, noorsoopolitseinikud jt) tööalaseid uusi väljakutseid.

Ettekannandjad esitavad ettekannete põhjal valdkonna parandamiseks konkreetseid ettepanekuid! Anu Toots leiab, et Allutada tuleks kõik Valitsuse reformikavad ja Riigikogu menetlusse tulevad seaduseelnõud  ealisele põhivoolustamisele. St. et eelnõu seletuskirjas oleks kohustus analüüsida ja hinnata muudatuste või uue seaduse mõju laste (ja eakate) heaolule..”, sotsiaalminister Hanno Pevkur rõhutab, et “Laste heaolu parandamisel on esmatähtis asetada fookus probleemide ennetamisele ja varasele sekkumisele...” Mare Ainsaar tõstatab küsimuse, et “Millal ei pea lastega pered enam majandusliku toimetuleku pärast muretsema..?”

Ka noore hääl kõlab – oma sõna ütleb sekka Kuldar Rosenberg Eesti Õpilasesinduse Liidust.

Konverents kulmineerub paneeldiskussiooniga, milles osaleb ka Õiguskantsler/Laste õiguste ombudsman Indrek Teder.

Lisaks  arutletakse tasuta koolitoidu, lastekaitsetöötajate täiendkoolituste ja paljude teiste oluliste teemade üle.

Konverentsi kantakse üle internetis järgmisel aadressil: http://konverents.lastekaitseliit.ee/, ettekandjatele saab esitada küsimusi aadressil: konverents@lastekaitseliit.ee.

Täiendav info:                                                                     

Konverents „Kuidas elad, Eestimaa laps ?”                            

Projektijuht Kiira Nauts                                                         

Tel: 53771086

 

MTÜ Lastekaitse Liit

Juhataja Alar Tamm                                                               

Tel: 5086656